Osakkaalle oikeus esteettömyyden parannuksiin yhtiön tiloissa

19.4.2023

Maaliskuussa voimaan tulleella asunto-osakeyhtiölain muutoksella vahvistettiin osakkaan mahdollisuuksia esteettömyyttä parantaviin muutostöihin taloyhtiön tiloissa. Kuten hallituksen esityksessä (HE 250/2022) todettiin, ei vanhempien asunto-osakeyhtiöiden rakennusten yleisistä tiloista suuri osa täytä nykyisiä esteettömyysvaatimuksia. Samalla kuitenkin väestö ikääntyy ja liikkumisrajoitteisten asukkaiden määrä kasvaa.

Lakimuutoksen keskeisenä tavoitteena on esteettömyyden parantaminen tilanteissa, joissa taloyhtiössä ei ole riittävää kannatusta tai mahdollisuuksia parannuksen toteuttamiseen yhtiön hankkeena. Muutos laajentaa osakkaan oikeutta muutostöihin yhtiön tiloissa, jolloin muutostyön rahoittamiseen voidaan käyttää myös osakkaan saamaa yhteiskunnan tukea.

Aiemmin yhtiö on saattanut harkita osakkaan yhtiön tiloihin kohdistuvaa muutostyötä vapaasti. Muutoksen myötä osakas saa lähtökohtaisen oikeuden toteuttaa muutostyö kustannuksellaan lain edellytysten toteutuessa. Oikeus ei kuitenkaan ole rajaton. Muutostyöstä tulee ensinnäkin jättää yhtiölle kirjallinen ilmoitus hyvissä ajoin ennen työhön ryhtymistä, jotta yhtiölle jää kohtuullinen aika ilmoituksen käsittelyyn. Muutostyölle voidaan myös asettaa ehtoja, jotka ovat tarpeen yhtiön rakennuksen vahingoittumisen tai yhtiölle tai toiselle osakkaalle koituvan muun haitan välttämiseksi tai sen korvaamiseksi.

Muutostyö voidaan edelleen kieltää, jos sen toteuttaminen aiheuttaa yhtiölle tai toiselle osakkaalle suurempaa haittaa, kun muutostyötä haluavalle osakkaalle siitä koituva hyöty. Kiellon perusteena voi olla esimerkiksi pelastusturvallisuusvaatimukset tai rakennuksen arkkitehtoniset arvot.  

Osakkaan muutostyöhön yhtiön tiloissa pätee pitkälti samat säännöt kuin osakehuoneistossa suoritettavaan muutostyöhön: osakas vastaa siitä aiheutuvista kustannuksista sekä kunnossapidosta ja yhtiöllä on oikeus valvoa työn suorittamista. Jotta kunnossapitovastuu muutostyöstä olisi selvää myös uudelle osakkeenomistajalle, pitää muutostyötä koskevat tiedot viedä yhtiön kunnossapito- ja muutostyörekisteriin. Samalla tiedot muutostyöstä ja sen kunnossapitovastuusta välittyvät isännöitsijäntodistukseen.

Osakkaan oikeus muutostyöhön yhtiön tiloissa koskee nimenomaan esteettömyyttä parantavia muutostöitä. Laki ei rajaa sitä, kenen tarpeisiin esteettömyyden parantaminen liittyy. Muutostyö voidaan parantaa esimerkiksi liikehuoneiston saavutettavuutta työntekijöiden tai asiakkaiden osalta. Käytännössä muutostyöt voivat olla esimerkiksi kulkuluiskia, ovenavauslaitteita, käsijohteita tai esimerkiksi tuolihissejä. Selkeänä lähtökohtana on, että osakkaan muutostyön toteutuksesta, sen kunnossapidosta ja uudistamisesta sekä myös mahdollisesta ennallistamisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa muutostyön toteuttaneen huoneiston kulloinenkin osakas. Jos kuitenkin muutostyöstä hyötyvät talon asukkaat laajemminkin, voidaan yhtiössä harkita kunnossapidosta tai uudistuksesta koituvien kustannusten kattamista yhtiön varoista.

 Tapio Haltia

Tapio Haltia

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton neuvontalakimies.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.