Kunniaa loukkaamassa(ko?)

10.7.2015

Lakipähkinä-blogissa 7.2.2014 käsiteltiin Vantaan käräjäoikeuden antamaa kunnianloukkausta koskenutta tuomiota. Kyseessä oli tilanne, jossa hallituksen katsottiin käyttäneen huolimattomia sanavalintoja kirjatessaan hallintaanottovaroitusta koskeneen asian hallituksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallituksen jäsenille napsahti sakot ja Kiinteistöliiton lakitiimin jäsenillä menivät aamukahvit väärään kurkkuun. Juttu vietiin hovioikeuteen, joka antoi tuomionsa 12.6.2015. Mitenkäs hovioikeus asian näkikään?

Pöytäkirjaan hallitus oli muun ohella kirjannut huolensa varoituksen kohteena olevan henkilön käytöksestä muita kohtaan sekä piti erittäin vakavana sitä, että 50 % osakkaista oli kokenut kyseisen henkilön viettävän häiritsevää elämää. Hovioikeuden arvioitavana oli, olivatko hallituksen pöytäkirjaan kirjaamat lausumat olleet kunnianloukkausta koskevassa rangaistussäännöksessä tarkoitetulla tavalla valheellisia.

Hovioikeuden mukaan hallituksen pöytäkirjassa ilmaistu huoli varoituksen kohteena olevan henkilön käytöksestä muita kohtaan kohdistuu ensisijassa tulevaisuuteen eikä välttämättä viittaa mihinkään aiempaan tapahtumaan. Hallituksen kirjaama lausuma 50 %:sta perustui puolestaan hallitukselle toimitettuun asukkaiden yhteiskirjeeseen, jossa allekirjoittajat vaativat hallitukselta kiireellisiä toimenpiteitä varoituksen kohteena olevan henkilön häiritsevän elämän vuoksi. Hovioikeus toteaa, että tietoihin mahdollisesti sisältyvät vähäiset epätarkkuudet eivät vielä sellaisenaan merkitse, että tietoja olisi pidettävä kokonaisuutena arvioiden valheellisina, vaan kyse on kokonaisarvioinnista.

Hovioikeus katsookin, että tapauksessa on kyse sellaisista vähäisistä epätarkkuuksista, joita ei voi rikoslain tarkoittamalla tavalla pitää valheellisina. Hovioikeus toteaa, ettei kunnianloukkauksen tunnusmerkistö näin ollen täyty ja syyte on hylättävä. Allekirjoittanut jatkaa siten teen juontia rauhallisin mielin. Hovioikeuden ratkaisu ei tosin vielä ole lainvoimainen.

 Kaisu Terkki

Kaisu Terkki

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.