Kirjanpitolautakunta on julkaissut uuden taloyhtiöitä koskevan yleisohjeen

13.2.2017

Kirjanpitolautakunta on julkaissut 1.2.2017 uuden yleisohjeen asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Ohjeen tarkoituksena on opastaa tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen liittyvien erityiskysymysten ratkaisussa, yhtenäistää kirjanpitovelvollisten kirjanpito- ja tilinpäätöskäytäntöjä ja edistää hyvää kirjanpitotapaa.

Uudessa yleisohjeessa on huomioitu kirjanpitolain ja -asetuksen muutokset (1620/2015 ja 1376/2016) sekä pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen vaikutukset. Suurin osa taloyhtiöistä on mikroyrityksiä. Tilikaudelta 2016 laadittava tilinpäätös tulee laatia em. säännöksiä noudattaen. Lakimuutosten myötä muun muassa tilinpäätösasiakirjat voivat jatkossa olla kokonaan sähköisessä muodossa.

Olennaisen ja riittävän kuvan antamisvelvoite yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta koskee kirjanpitolain muutoksen myötä pelkästään tilinpäätöstä. Asunto-osakeyhtiön on kuitenkin asunto-osakeyhtiölain perusteella edelleen laadittava myös toimintakertomus. Pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksen liitetiedot tulee antaa edellä mainitun niitä koskevan asetuksen mukaisesti. Kirjanpitolainmuutoksen myötä vaatimus liitetietoerittelyistä on poistunut ja liitetietoja todentavat jatkossa liitetietotositteet. Mikroyrityksen tilinpäätöksessä on annettava tieto siitä, että tilinpäätös on laadittu edellä mainitun asetuksen mukaisesti.

Tasekirjaan kuuluneet luettelo kirjanpidosta ja tositteiden lajeista sekä niiden säilytystavoista on lakimuutoksen myötä korvautunut "luettelolla kirjanpidosta ja aineistosta". Tuloslaskelma- ja tasekaavoihin on tullut muutoksia. Yleisohjeen liitteenä on tilinpäätökseen ja erillislaskelmiin liittyviä malleja.

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies.

Lisätietoja ja linkki kirjanpitolautakunnan yleisohjeeseen löytyy osoitteesta http://www.taloyhtio.net/55342.aspx

  Minna Anttila

Minna Anttila

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.