Kiinteistönomistajan syksyinen puhtaanapitovastuu

2.10.2018

Taloyhtiön vastuu talvikunnossapidosta ja velvollisuudesta poistaa lumi ja jää tontin kohdalla olevalta jalkakäytävältä nousee joka talvi keskusteluissa esille. Korostetaan myös kiinteistöomistajan vastuuta kiinteistön turvallisuudesta ja vastuusta tarvittaessa hiekoittaa jalkakäytävää liukastumisen estämiseksi. Harvemmin keskustelussa nousee esille tontinhaltijan vastuu pitää sadevesikaivojen ritiläkannet puhtaana tai kasvillisuuden leikkausvastuu.

Tontinomistaja tai vuokraaja, siis tontinhaltija, vastaa tontin kohdalla puhtaanapidosta tontin rajasta aina kadun keskilinjalle asti. Huolehtien näin tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta sekä ojarummun ja sadevesikaivojen ritilöiden avoinna pitämisestä. Nyt syksyllä on erityisen tärkeää pitää sadevesikaivojen ritiläkannet puhtaana, jotta sadevesi pääsee valumaan viemäreihin eikä aiheuta tulvia ja vesivahinkoja. Tontin haltija on myös velvollinen pitämään kasvillisuuden kokonaisuudessaan omalla tontilla ja risteysalueilla niin leikattuna, ettei siitä muodostu näkemäestettä.

Syksyn vaihtuessaan talveksi, on tontinhaltijan velvollisuutena poistaa lumi ja jää tontin kohdalla olevalta jalkakäytävältä. Jalkakäytävälle tai sen viereen aurattujen lumivallien poiskuljetus kuuluu niin ikään tontinomistajalle. Myös jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru tulee pitää lumettomana ja jäättömänä.

 

 Kristel Pynnönen

Kristel Pynnönen

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton apulaispäälakimies.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.