× Lakineuvonta sulkeutuu torstaina 20.6. klo 13.00 ja palvelee jälleen juhannuksen jälkeen normaalisti! Kaikille avoin maksullinen lakineuvonta on suljettu. Voit tarkistaa paikallisen yhdistyksesi tilanteen verkkosivuilta. Toivotamme mukavaa juhannusta!
× Lakineuvonta sulkeutuu torstaina 20.6. klo 13.00 ja palvelee jälleen juhannuksen jälkeen normaalisti! Kaikille avoin maksullinen lakineuvonta on suljettu. Voit tarkistaa paikallisen yhdistyksesi tilanteen verkkosivuilta. Toivotamme mukavaa juhannusta!

Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön kannattaa ilmoittaa yhtiömuotonsa kaupparekisteriin

23.3.2021

Huoneistotietolaki tuli voimaan vuoden 2019 alussa, ja samalla Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) otti käyttöön keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön (KKOY) omana yhtiömuotonaan. Kaikki vuonna 2019 tai sen jälkeen perustetut KKOY:t on jo yhtiön perustamisen yhteydessä merkitty kaupparekisteriin yhtiömuodoltaan keskinäisinä kiinteistöosakeyhtiöinä. Näiden uusien yhtiöiden osalta ilmoituksia yhtiömuodosta ei siis tarvita.

Vanhempien KKOY:iden osalta valtaosalla on yhtiömuotona kaupparekisterissä tällä hetkellä vielä osakeyhtiö ja näiden yhtiöiden osalta ilmoituksen tekeminen on relevanttia. Pieni osa näistä vanhemmistakin yhtiöistä on asian ehtinyt jo omalta osaltaan hoitaa kuntoon.

KKOY:n kannattaa ilmoittaa yhtiömuotonsa kaupparekisteriin ainakin seuraavista syistä:

1) Osakeyhtiöiden tulee lähtökohtaisesti aina ilmoittaa tilinpäätöksensä jokaiselta tilikaudelta kaupparekisteriin, mutta KKOY:n ei tarvitse tilinpäätöstään ilmoittaa.

2) KKOY:ksi merkityltä yhtiöltä ei turhaan karhuta tilinpäätöstä, kun PRH:ssa tiedetään yhtiö KKOY:ksi. KKOY ei siis voi joutua tilinpäätöspoistomenettelyyn, eli menettelyyn, jonka yhteydessä PRH poistaa kaupparekisteristä tilinpäätöksen ilmoittamatta jättäneitä osakeyhtiöitä.

3) Yhtiömuodon ilmoittaminen kannattaa myös siksi, että KKOY:t eivät ilmoita edunsaajatietojaan kaupparekisteriin, eli niitä koskee tältäkin osin samat säännökset kuin asunto-osakeyhtiöitä. Muut osakeyhtiöt ovat sen sijaan velvollisia ilmoittamaan edustajatietonsa aina kaupparekisteriin.

Käytännössä yhtiömuodon ilmoittaminen tapahtuu siten, että KKOY pyytää Y4 lomakkeella, että PRH merkitsee yhtiön yhtiömuodoksi keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Yhtiökokouspäätöstä asiasta ei tarvita, eikä Y4 lomakkeen liitteeksi tarvitse siis liittää yhtiökokouspöytäkirjaa tai yhtiön yhtiöjärjestystäkään. Tarkemmat tiedot ilmoituksen tekemiseksi löytyy PRH:n verkkosivuilta. Ilmoituksen saatuaan PRH tarkistaa voimassa olevasta yhtiöjärjestyksestä, onko kyseessä keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Yhtiömuodon ilmoittaminen on ilmaista.

Yhtiömuodon merkitseminen voi tapahtua myös samalla, kun KKOY on jostakin syystä päättänyt yhtiöjärjestysmuutoksesta ja hakee sen rekisteröintiä kaupparekisteriin. Vaikka yhtiö ei olisi nimenomaisesti pyytänytkään PRH:ta merkitsemään yhtiön yhtiömuotoa kaupparekisteriin, niin jos osakeyhtiön yhtiöjärjestysmuutoksen yhteydessä havaitaan, että kyseessä on KKOY, PRH merkitsee myös oma-aloitteisesti viran puolesta yhtiön yhtiömuodoksi keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön.

 Virpi Hienonen

Virpi Hienonen

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton vanhempi lakiasiantuntija

Lisää blogikirjoituksia

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.