× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .
× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .

Käynti osakehuoneistossa

30.9.2016

Käynti osakehuoneistossa täytyy asunto-osakeyhtiölain mukaan lähtökohtaisesti järjestää huoneistossa asuvalle osakkaalle ja huoneiston asukkaalle sopivaan aikaan. Miten pitäisi toimia, jos osakasta tai asukasta ei tavoiteta ja huoneistossa olisi tarpeen käydä? Entä jos osakas tai asukas kieltää pääsyn huoneistoon?

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiön hallituksen jäsenellä ja isännöitsijällä on oikeus päästä osakehuoneistoon silloin, kun se on tarpeellista huoneiston kunnon ja hoidon valvomista varten tai osakehuoneistossa suoritettavaa kunnossapito- tai muutostyötä tai niiden valvomista varten. Samoissa tapauksissa myös isännöitsijän samoin kuin hallituksen valtuuttamalla henkilöllä on oikeus päästä huoneistoon. Käynti huoneistossa täytyy lain mukaan järjestää huoneistossa asuvalle osakkaalle tai muulle asukkaalle sopivaan aikaan, jollei työn kiireellisyys sitä estä. Siten huoneistokäynnistä pitäisi käytännössä ensisijaisesti pyrkiä sopimaan osakkaan ja mahdollisen asukkaan kanssa. Ilmoittamatta huoneistossa käynti on oikeutettua ainoastaan kiiretapauksissa kuten vesivuoto- ja tulipalotapauksissa.

Jos osakasta tai asukasta ei tavoiteta tai sopivasta käyntiajankohdasta ei päästä sopimukseen, yhtiön edustajat voivat kirjallisesti ilmoittaa ajankohdan, jolloin huoneistossa käydään. Ilmoituksessa on suositeltavaa mainita päivä ja kellonaika tai aikaväli, jolloin huoneistossa käydään sekä syy huoneistokäyntiin ja huoneistossa kävijän yhteystiedot. Yhtiön edustajalla on lähtökohtaisesti oikeus käydä huoneistossa ilmoituksessa mainittuna ajankohtana.

Jos osakas tai muu asukas kieltää tai estää huoneistoon pääsyn, on hallituksen jäsenellä ja isännöitsijällä oikeus saada poliisilta virka-apua huoneistoon pääsemiseksi. Poliisi harkitsee ja päättää sen, ovatko virka-avun edellytykset käsillä. Virka-apuun turvautumisesta aiheutuneet kustannukset taloyhtiö voi periä huoneistokäynnin kieltäneeltä osakkaalta tai asukkaalta.

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies.

 Minna Anttila

Minna Anttila

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.