Jännitettä autopaikoille

2.11.2020

Kirjoittelin muutama viikko sitten sähköautoista ja niiden latauspisteistä taloyhtiössä. Silloin asiaa koskeva lakipaketti oli vielä eduskunnan mankeloitavana. Nyt eduskunta on saanut työnsä valmiiksi ja laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä on hyväksytty pienin korjauksin. Kentällä laki on herättänyt kysymyksiä siitä, että mikä muuttuu ja milloin taloyhtiössä on ryhdyttävä toteuttamaan latausvalmiuksia? Latausvalmiuksien toteuttaminen vapaaehtoispohjalta on samaan aikaan edennyt kiihtyvään tahtiin. Tätä on omalta osaltaan lisännyt myös korotettu julkinen tuki. ARA:sta kerrotaankin, että tukianomuksia on tänä vuonna tullut kiihtyvään tahtiin.

Taloyhtiön velvoite toteuttaa lain mukainen “kevytvalmius”, eli putkitus tai muu kaapelireititys, tulee kyseeseen, kun yhtiössä ollaan toteuttamassa laajaa korjaushanketta, joka ulottuu koskemaan myös pysäköintipaikkoja tai niiden sähköjärjestelmää. Toisin sanoen, pelkkä laaja korjaushanke, esimerkiksi julkisivuhanke, ei automaattisesti laukaise velvoitetta. Hankkeella täytyy siis olla kosketuspinta myös autopaikkoihin.

Kun meillä on laki, joka määrää taloyhtiöt laajamittaisen korjauksen yhteydessä toteuttamaan latausvalmiuden, voidaankin miettiä, että miten tätä tulkitaan avustusten osalta? Varsinaista ministeriön ohjeistusta ei vielä ARA:ssa ole saatu, mutta aiempaan avustuskäytäntöön nojaten on luultavaa, ettei avustuksin tueta sellaista, mikä jo lain mukaan on tehtävä. Näin ollen velvoitteen lauetessa ei putkitukseen liene saatavissa avustuksia. Tässä on myös hyvä huomata, ettei pelkkä putkittaminen muutenkaan täytä avustuskriteerejä. Kysymys kuuluukin, miten tulkitaan tilannetta, jossa taloyhtiö velvoitteen mukaisen laajamittaisen korjaushankkeen yhteydessä haluaakin toteuttaa latausvalmiuden sähkönsyöttöineen ja ehkä latauslaitteineenkin? Tähän ei tällä hetkellä varmaa vastasta ole, mutta toivottavaa olisi, ettei avustuskäytännöillä aiheuteta tilannetta, jossa tuen saamiseksi hankkeita keinotekoisesti pilkottaisiin.

Myös latauspistelain voimaantulon jälkeen lienee selvää, että latauspisteitä tullaan suurelta osin edelleenkin toteuttamaan vapaaehtoispohjalta siellä, missä tarvetta esiintyy. Näihin hankkeisiin myönnettävään avustuksiin ei lain voimaantulolla pitäisi olla vaikutusta. ARA:sta kerrotaankin, että tuen hakeminen on tämän vuoden aikana vilkastunut huomattavasti. Osaltaan tätä on kasvattanut korotettu tukitaso, eli 45-55 %, jossa korkeimpaan tukitasoon päästään, jos vähintään puolella paikoista on mahdollista ladata vähintään 11 kW teholla.

Uusimmissa Kiinteistöliiton korjausbarometri -tutkimustuloksissa noin kolmannes vastaajista ilmoittaa, että heidän yhtiössään on harkittu tai ollaan toteuttamassa latausmahdollisuuksia. Vaikuttaa siis siltä, että jännitettä on autopaikoille luvassa koronasta huolimatta!

 Tapio Haltia

Tapio Haltia

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton neuvontalakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.