Ilmalämpöpumpun asentaminen herättää keskustelua

10.12.2019

Kun osakas haluaa asentaa ilmalämpöpumpun huoneistoonsa, on kyse asunto-osakeyhtiölain mukaisesta osakkeenomistajan muutostyöstä. Osakkaalla on lakiin perustuva lähtökohtainen oikeus suorittaa huoneistossaan sen käyttötarkoituksen mukaisia muutostöitä, kunhan niistä ei aiheudu olennaista haittaa yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle. Jos kuitenkin muutostyö ulottuu huoneiston ulkopuolelle, ei osakkaalla ole oikeutta muutostyöhön ilman yhtiön suostumusta.

Ilmalämpöpumpun asentaminen vaati myös huoneiston ulkopuolelle tehtäviä muutoksia, eikä yhtiöllä ole välitöntä velvollisuutta myöntää lupaa tällaiseen muutostyöhön. Korkeimman oikeuden ratkaisun 2013:2183 mukaan ulkovaippa, eli ulkoseinärakenne ei kuulu osakehuoneistoon, vaan jää taloyhtiön hallintaan. Kun ulkotilassa sijaitsevan ulkoyksikön ja sisälle jäävän sisäyksikön välille tarvitaan kaapelointi ja kylmäaineputket, joudutaan ulkovaippaan tekemään läpivienti.  

Vaikka ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö sijoitettaisiinkin huoneistoparvekkeelle siten, ettei se näy ulospäin eikä näin ollen aiheuta julkisivullista muutosta, joudutaan ulko- ja sisäyksikön välisiä läpivientejä joka tapauksessa tekemään rakennuksen ulkoseinään, jolloin kyse on Kiinteistöliiton tulkinnan mukaan huoneiston ulkopuolelle ulottuvasta muutostyöstä. Vaikka huoneistoparveke kuuluu osakashallintaan, on parveke ulkotilana erotettu huoneiston sisätilasta yhtiön hallintaan kuuluvalla ulkovaipalla.

Turun hovioikeus on vielä vailla lain voimaa olevassa ratkaisussaan (THO:2019:13) katsonut, että asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen päätös, joka kielsi osakkaita asentamasta ilmalämpöpumppuja oli pätemätön ja oikeutti edelleen osakkaan asentamaan ilmalämpöpumpun parvekkeelleen. Hovioikeus ei ole suoranaisesti lausunut siitä, kuuluuko parvekkeen ja huoneiston välinen ulkoseinä yhtiön hallintaan vai ei, mutta on katsonut, että osakkaalla olisi oikeus tehdä siihen kohdistuva muutostyö parvekkeen hallintaoikeuteen perustuen.

Parvekkeen ohella osakehuoneistoon voi kuulua muunkinlaisia lisätiloja, kuten varastotila, autopaikka tai ulkotilaa. Vaikka itse kyseinen tila kuuluukin osakashallintaan, ei sillä perusteella voida ratkaista kysymystä ulkovaipan hallintaoikeudesta. Tällä erää sen voidaan katsoa kuuluvan asunto-osakeyhtiölle.

 Tapio Haltia

Tapio Haltia

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton neuvontalakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.