Iiik - kutsumattomia vieraita!

11.9.2015

Tuhoeläimiä myrkytettäessä on usein suositeltavaa myrkyttää koko rappu tai rakennus samalla kerralla, jotta hyönteiset eivät pakene myrkyttämättömiin huoneistoihin ja leviä myrkytyksen jälkeen takaisin myrkytettyihin huoneistoihin. Ongelmia voi syntyä, mikäli joku asukas ei halua päästää huoneistoonsa yhtiön tilaamia myrkyttäjiä. Asunto-osakeyhtiölaki mahdollistaa asuntoon menemisen myös niissä tilanteissa, joissa osakas tai huoneiston muu asukas ei siihen suostu.

Asunto-osakeyhtiölain 8 luvun 1 §:n mukaan yhtiön hallituksen jäsenellä ja isännöitsijällä sekä heidän valtuuttamallaan on oikeus päästä osakehuoneistoon silloin, kun se on tarpeen huoneiston hoitoa tai yhtiön suorittamaa korjaustyötä varten. Pykälän soveltamiskynnys on lähtökohtaisesti matalalla, ja tuhoeläinten torjunta katsotaan pykälän mukaiseksi kunnossapitotyöksi. Osakas ei toisin sanoen voi tehokkaasti estää yhtiötä tekemästä tarpeellista myrkytystä osakehuoneistossaan.

Vaikka osakkaan huoneistoon on oikeus mennä, on myrkytys pyrittävä järjestämään niin, ettei myrkytyksestä aiheudu osakkaalle tai huoneistossa asuvalle kohtuutonta haittaa. Myrkytysajankohdasta on ilmoitettava osakkeenomistajalle ja huoneistossa asuvalle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta myrkyttäjien tuloon on mahdollista varautua. Yleensä sopivan mittaisena ilmoitusaikana voidaan pitää kahta viikkoa. Osakkaan tai huoneistossa asuvan kanssa on mahdollista myös sopia myrkytysajankohdasta.

Asunto-osakeyhtiölain 8 luvun 1 § mahdollistaa viime kädessä turvautumisen poliisin virka-apuun. Mikäli osakas tai huoneistossa asuva kieltäytyy päästämään myrkyttäjiä huoneistoonsa, on myrkytys mahdollista hoitaa siten, että huoneistoon mennään poliisin kanssa.

Mikäli osakkaan huoneistoon ei kaikesta huolimatta päästä, ja tuholaisongelma aktualisoituu myrkytyksen jälkeen uudelleen, voi tulla arvioitavaksi sen osakkaan tai asukkaan vahingonkorvausvastuu, joka on kieltänyt pääsyn huoneistoon. Vahingonkorvausvastuu voi koskea esimerkiksi uuden myrkytyksen kustannuksia.

 Isabella Lehti

Isabella Lehti

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.