Hyvä hallinto - tavoite taloyhtiöille

13.9.2016

Taloyhtiöissä sattuu ja tapahtuu. Joskus on kyse väärinymmärryksistä taloyhtiön johdon ja sen osakkaiden ja asukkaiden välillä. Uudistettu Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus 2016 antaa osaltaan välineitä parempien toimintamallien ja käytänteiden omaksumiselle. Suositukseen voi käydä tutustumassa netissä ja sen voi myös tilata kätevän kirjasen muodossa. Suositus sisältää myös aiemmin julkaistun taloyhtiöiden viestintäsuosituksen.

Kiinteistöalan toimijoiden yhteistyössä valmistelema suositus tähtää lainsäädäntöä tarkentaen ohjaamaan ja yhdenmukaistamaan taloyhtiöiden toimintamalleja. Siten voidaan parantaa luottamusta taloyhtiön johdon ja osakkaiden välillä sekä lisätä yleistä asumisviihtyvyyttä. Samalla suosituksen noudattaminen tehostaa ja helpottaa taloyhtiön hallintoa ja tuo siten kustannussäästöjä.

Hyvän hallintotavan pääperiaatteet ovat sinänsä tuttuja; osakkaiden yhdenvertaisuus, yhtiön johdon huolellinen ja yhtiön edun mukainen toiminta, osakkaiden ja asukkaiden välinen huomaavaisuus ja suvaitsevaisuus, avoimuus tiedottamisessa sekä suunnitelmallisuus taloyhtiön johtamisessa. Näiden periaatteiden huomioiminen taloyhtiön toiminnassa kuitenkin tehostuu, kun asiat tiedostetaan ja omaksutaan käsittelemällä niitä yhtiökokouksessa ja sitoutumalla niiden noudattamiseen.

Hyvä hallintotapa -suositus pitää sisällään käytännön työkaluja edellä mainittujen periaatteiden vahvistamiseksi. Esimerkiksi suunnitelmallisuutta voidaan edistää laatimalla taloyhtiölle strategia, johon yhtiön pitkän ajan tavoitteet ja suunnitelmat niiden toteuttamiseksi kirjataan. Strategia ja sen toteutussuunnitelma käsitellään ja hyväksytään yhtiökokouksessa.

Suosituksesta löytyy edellä mainitun lisäksi ohjeistusta yhtiökokouksen pitämisestä, hallituksen toimintaan, isännöintiin, tilin- ja toiminnantarkastukseen, riidan ratkaisuun sekä koskien osakkaiden oikeuksia.

Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus: https://www.kiinteistoliitto.fi/jasensivut/oppaatjasuositukset/suositukset/ (vaatii kirjautumisen)


Kirjoittaja on Kiinteistöliiton neuvontalakimies.

  Tapio Haltia

Tapio Haltia

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.