Huolellinen perehtyminen isännöintisopimukseen on valttia

30.4.2020

Asunto-osakeyhtiölaki sääntelee hyvin yleisluontoisesti isännöitsijän tehtävistä, eikä siinä oteta kantaa tehtävistä maksettavaan korvaukseen. Isännöitsijän tarkemmat tehtävät ja niistä maksettavat palkkiot määritelläkin isännöintisopimuksessa ja sen liitteissä. Sopimuksen perusteella sekä taloyhtiön hallitukselle että isännöitsijälle on tarkoitus syntyä yhtenäinen käsitys siitä, mitä tehtäviä kiinteä kuukausipalkkio kattaa ja mitkä tehtävät kuuluvat erillisveloituksen piiriin. Erillisveloituksia voidaan periä esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, remonttien valvonnasta sekä kokouksista. Lisäksi on voitu sopia vaikkapa kilometrikorvauksista ja kopiointimaksuista.

Hallitus ohjaa ja valvoo isännöitsijää, jonka vuoksi hallituksen on tärkeä käydä säännöllisesti läpi, millä ehdoilla isännöitsijä hoitaa taloyhtiön asioita. Hyvän hallintotavan suositusten mukaisesti isännöintisopimus on hyvä käydä läpi hallituksen kokouksessa kerran vuodessa. Etenkin hallituksen jäsenten vaihtuessa, on huolellinen perehtyminen isännöintisopimukseen tärkeää. Hyvä käytäntö on esimerkiksi, että isännöintiyritys esittelee voimassa olevan isännöintisopimuksen aina uuden hallituksen toimikauden alussa.

Hallituksen on isännöintisopimukseen perehtyessään tarpeen kiinnittää erityisesti huomiota kiinteään veloitukseen sisältävien tehtävien lisäksi erillisveloitusten hinnoitteluun, jotta isännöinnin kokonaiskustannuksista saa todellisen käsityksen. Pelkkä kiinteä kuukausipalkkio ei välttämättä anna riittävää kuvaan isännöinnin kustannuksista. Kokonaiskuvan hahmottuessa hallitukselle muodostuu oikea käsitys siitä mitä palveluita taloyhtiö isännöinniltä ostaa ja millä hinnalla. Vaikka huolellinen perehtyminen isännöintisopimukseen on hallituksen velvollisuus, on puolestaan isännöitsijän tehtävä kertoa avoimesti ja selkeästi palveluistaan sekä hinnoitteluperusteistaan.

Hallituksen tehtävänä on hyväksyä isännöintisopimus ja siihen sisältyvistä tehtävistä maksettava kiinteä palkkio ja erillisveloitukset. Sopimuksen synnyttyä, sitoo tämä molempia sopimusosapuolia – niin isännöitsijää kuin taloyhtiötä. Sopimusmuutoksissa on noudatettava sovittua menettelyä. Muutoksista on hyvä sopia kirjallisesti ja hyväksyä sopimusmuutokset hallituksessa ennen sopimuksen allekirjoitusta.

On hyvä muistaa, että hallituksen tulee huolehtia myös siitä, että osakkailla on tieto isännöinnin suoraan osakkailta perimistä palkkioista, kuten esimerkiksi isännöitsijäntodistuksen tilaamiseen tai osakkaan muutostyön toteuttamiseen mahdollisesti liittyvistä palkkioista. 

 Tiina Räsänen

Tiina Räsänen

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.