Henkilölukuun perustuvat vesimaksut

4.12.2017

Veden kulutuksesta taloyhtiölle aiheutuvat menot ovat yhtiön kuluja. Asunto-osakeyhtiössä ne katetaan osakkailta perittävillä vastikkeilla. Vastikeperusteista tulee aina määrätä yhtiöjärjestyksessä, joten jos yhtiössä halutaan periä osakkailta veden kulutuksesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi erillistä vesimaksua, tulee siitä olla määräys yhtiöjärjestyksessä. Henkilölukuun perustuvat vesimaksut voivat herättää myös kysymyksiä ja tulkintatilanteita yhtiössä.

Yhtiövastikkeen maksuperuste on lain mukaan määriteltävä yhtiöjärjestyksessä. Pelkkä viittaus maksun perimismahdollisuuteen ei ole riittävä, vaan yhtiöjärjestyksessä tulee määritellä, millä perusteella maksu määräytyy. Peruste voi olla esimerkiksi huoneistossa asuvien henkilöiden lukumäärä.

Silloin, kun perusteena on huoneistossa asuvien henkilöiden lukumäärä, on osakkaan lain mukaan ilmoitettava henkilöiden lukumäärä yhtiölle. Osakkaalla on tällöin oma-aloitteinen ilmoitusvelvollisuus. Samaten asiaa tiedusteltaessa osakas on velvollinen vastaamaan tiedusteluun.

Henkilölukuun perustuvat vesimaksut peritään huoneistossa tosiasiallisesti asuvien henkilöiden lukumäärän perusteella. Lähtökohtana on osakkaan ilmoituksen lisäksi henkilön kotipaikka, mutta se ei ole ainoa kriteeri asumiselle. Henkilön voidaan katsoa asuvan huoneistossa, vaikka hän ei olisi siellä kirjoilla, mikäli asuminen pystytään muulla tavalla todentamaan. Sen sijaan vesimaksua ei tarvitse maksaa esimerkiksi perhepäivähoitolapsista tai vieraista, sillä he eivät asu huoneistossa.

Esimerkiksi pitkät poissaolot ja uusioperheet voivat aiheuttaa tulkintaongelmia. Tulkintatilanteissa yhtiön hallitus joutuu tekemään tulkinnan asumisesta. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että esimerkiksi loma tai armeija eivät välttämättä ole sellaisia pysyviä poissaoloja, jotka oikeuttaisivat vesimaksusta vapautumiseen, mutta yhtiön hallitus voisi kuitenkin halutessaan myöntää vapautuksen tällaisen syyn perusteella.

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies.

 Katri Salokorpi

Katri Salokorpi

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.