Hallituksen päätöksenteko

29.9.2017

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiöllä on oltava hallitus. Hallitus huolehtii mm. yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiöllä voi lain mukaan olla myös isännöitsijä, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään tai yhtiökokous niin päättää. Yhtiön johdosta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä juuri hallitusta ja isännöitsijää. Miten asunto-osakeyhtiötä sitten johdetaan? Miten hallitus toimii ja tekee päätöksiä?

Lain mukaan hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide, jollei yhtiöjärjestyksessä ole tiukennettu päätöksentekovaatimuksia. Tämä merkitsee ennen kaikkea sitä, että asunto-osakeyhtiön hallitus toimii tekemällä päätöksiä hallituksen kokouksissa. Ellei hallitus ole yksimielinen, tulee sen äänestää. Hallituksen kokouksista on lain mukaan laadittava pöytäkirja, johon kirjataan kokouksessa näin tehdyt päätökset.

Tämä merkitsee myös sitä, että hallituksen yksittäisillä jäsenillä tai esimerkiksi puheenjohtajalla ei lähtökohtaisesti ole mitään itsenäistä päätösvaltaa yhtiössä. Päätöksiä tehdään hallituksen kokouksissa kollektiivisesti.
Enemmistön mielipide tarkoittaa hallituksessa yksinkertaista ääntenenemmistöä, ellei yhtiöjärjestyksessä ole määräyksiä tiukemmasta vaatimuksesta. Hallituksen kokouksessa on kullakin läsnä olevalla hallituksen jäsenellä yksi ääni. Kokouksessa mahdollisesti läsnä olevat varajäsenet eivät osallistu päätöksentekoon, elleivät ole paikalla jonkun varsinaisen jäsenen tilalla tämän ollessa estynyt.

Isännöitsijällä puolestaan ei ole päätösvaltaa hallituksessa. Lain mukaan isännöitsijä huolehtii kiinteistön ja rakennusten pidosta ja hoitaa yhtiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hänellä on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksessa ja käyttää siellä puhevaltaa, ellei hallitus päätä toisin, mutta hän ei osallistu esimerkiksi äänestykseen hallituksen tehdessä päätöksiä.

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies.

 Katri Salokorpi

Katri Salokorpi

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.