× Lakineuvonta sulkeutuu torstaina 20.6. klo 13.00 ja palvelee jälleen juhannuksen jälkeen normaalisti! Kaikille avoin maksullinen lakineuvonta on suljettu. Voit tarkistaa paikallisen yhdistyksesi tilanteen verkkosivuilta. Toivotamme mukavaa juhannusta!
× Lakineuvonta sulkeutuu torstaina 20.6. klo 13.00 ja palvelee jälleen juhannuksen jälkeen normaalisti! Kaikille avoin maksullinen lakineuvonta on suljettu. Voit tarkistaa paikallisen yhdistyksesi tilanteen verkkosivuilta. Toivotamme mukavaa juhannusta!

Hallituksen oikeus määrätä pelisäännöt sähköauton latauspisteen käytölle

1.4.2021

Kevät etenee vauhdilla ja samaan tapaan tuntuvat lisääntyvät myös sähköautot ja niiden lataustarpeet. Ensimmäisen ladattavan auton ilmestyessä pihalle, joudutaan tekemään ratkaisuja sen suhteen, miten lataaminen oikein käytännössä voidaan järjestää. Latausjärjestelmän toteuttamisessa joudutaan usein tekemään muutoksia paitsi autopaikoille, myös yhtiön tiloihin ja sen sähköjärjestelmään. Huomioon on otettava sähköjärjestelmän kapasiteetin lisäksi myös käytettävä latausteknologia. Yhtiöllä on edelleen päätösvalta sen osalta mitä sen tiloissa voidaan tehdä. Toisaalta taustalla vaikuttaa myös osakkaiden yhdenvertaisen kohtelun periaate.

Jos yhtiössä ei olla aiemmin mietitty latausasioita, voi yksittäisen osakkaan ratkaisu sähköauton hankkimisesta luoda paineita asian ratkaisemiseksi nopeassa tahdissa. Päätösnopeus ei kuitenkaan saisi sumentaa hallituksen harkintakykyä sen osalta, että mikä on yhtiön kannalta järkevää pidemmällä tähtäimellä. On huolehdittava siitä, että yhteistä hyvää, eli sähköjärjestelmän kapasiteettia jaetaan ja käytetään yhdenvertaisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Sähköjärjestelmä ei useinkaan mahdollista latausta kaikilla autopaikoilla samaan aikaan, ainakaan latauslaitteen täydellä teholla. Jotta latausmahdollisuuksia olisi mahdollista järjestää useammalle käyttäjälle, voidaan sähköjärjestelmän kapasiteettia käyttää tehokkaammin niin sanotun älykkään tai dynaamisen kuormanhallinnan avulla. Kyse on siitä, että järjestelmä jakaa käytettävissä olevaa tehoa sinne, missä sitä kulloinkin tarvitaan. Lataus asetetaan toissijaiseksi suhteessa yhtiön muuhun sähkönkäyttöön. Toisaalta, kun kapasiteettia esimerkiksi yöaikaan on enemmän vapaana, voidaan sitä jakaa runsaammin myös latauspisteille.

Älykkäät latausjärjestelmät vaativat toimiakseen yhteistä kieltä, eli protokollaa. Jos latauslaitteen hankinta jää osakkaan muutostyönä toteutettavaksi onkin tärkeää, että yhtiön hallitus voi määrittää käytettävän teknologian. Tämä voidaan asettaa muutostyön ehdoksi. Jos toisaalta yhtiössä ei ole käytössä älykästä tai dynaamista kuormanhallintaa, voi hallitus rajoittaa osakkaan käyttöön tulevaa tehoa määrittämällä latauslaitteelle ohjautuvan suurimman sallitun tehon.

Varsinkin jos latausjärjestelmään rakennetaan ja kehitetään vaiheittain, on tärkeää jo alun alkaen määrittää latausta käyttävien osakkaiden ja asukkaiden velvoitteet tilanteessa, jossa joudutaan tekemään investointeja järjestelmän laajentamiseen tai kehittämiseen. Vastaavasti, jos latausjärjestelmää lähdetään aluksi kehittämään osakasvähemmistön hankkeena, on jo alusta asti oltava selvillä, että millä ehdoin voi myöhemmin liittyä järjestelmään mukaan.

 Tapio Haltia

Tapio Haltia

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton neuvontalakimies

Lisää blogikirjoituksia

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.