× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .
× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .

Hallinnonluovutuskokous on ylimääräinen yhtiökokous

28.10.2019

Uudiskohteessa taloyhtiön hallinto siirtyy rakennuttajalta osakkeenostajille ns. hallinnonluovutuskokouksessa. Mitä kokouksessa tapahtuu ja mihin tulisi erityisesti kiinnittää huomiota?

Kun taloyhtiön rakennukset ovat valmiita ja rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt ne käyttöönotettaviksi, on asuntokauppalain 2 luvun 23 §:n mukaan rakentamisaikaisen hallituksen kutsuttava koolle yhtiökokous ilman aiheetonta viivytystä. Kokoukseen on kutsuttava myös kaikki osakkeenostajat.

Tämä ns. hallinnonluovutuskokous on kutsuttava koolle asunto-osakeyhtiölain mukaisesti. Kirjallinen kokouskutsu on lähetettävä jokaiselle osakkaalle hänen ilmoittamaansa osoitteeseen vähintään kaksi viikkoa ja enintään kaksi kuukautta ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kaikki käsiteltävät asiat ja lisäksi ajankohta, jolloin vakuus vapautuu automaattisesti ilman osakkeenostajan suostumusta. Kutsussa tulee myös mainita, miten ostajan täytyy toimia, jos hän haluaa estää vakuuden vapautumisen.

Hallinnonluovutuskokouksessa on esitettävä yhtiön välitilinpäätös ja selvitys taloussuunnitelman toteuttamisesta sekä tilintarkastajien lausunnot niistä. Rakennusaikaisen hallituksen vastuuvapaudesta ei kannata päättää hallinnonluovutuskokouksessa, koska osakkaat eivät ole vielä tässä vaiheessa voineet perehtyä yhtiön toimintaan.

Kokouksessa on myös annettava tiedot rakennustyön teknisestä toteuttamisesta. Rakennuttaja käy yleensä läpi rakentamisen tärkeimmät osa-alueet ja toteaa rakentamisen tehdyn suunnitelmien mukaan. Myös osakkaiden valitsemaa rakennustyön tarkkailijaa kuullaan, mikäli tällainen on valittu. Osakkeenostajat voivat myös esittää rakentamista koskevia kysymyksiä rakennuttajalle ja lisäksi taloyhtiön huoltoon liittyviä asioita voidaan käydä läpi.

Kokouksessa tulee lisäksi valita taloyhtiölle hallitus ja tilintarkastajat jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitusta valittaessa rakennuttajan luovuttamien osakkeiden osalta äänivaltaa käyttää osakkeenostaja, vaikka rakennuttaja edelleen omistaisikin ko. osakkeet omistuksenpidätysehdon perusteella. Uuden hallituksen toimikausi alkaa heti hallituksen valinnasta. Samalla hetkellä päättyy yhtiön rakentamisvaihe.

Rakentamisaikainen vakuus on vapautettava, mikäli rakennuttaja on täyttänyt kaikki asuntokauppalain ja sopimuksen mukaiset velvoitteensa. Vakuutta ei saa pidättää ilman aihetta. Ko. vakuuden vapauttaminen tapahtuu usein hallinnonluovutuskokouksessa, ja samalla rakennuttaja asettaa rakentamisajan jälkeisen vakuuden.

Hallinnon luovutuksen yhteydessä rakennuttajan on luovutettava uudelle hallitukselle kaikki taloyhtiön asiakirjat ja avaimet. Asiakirjoista ja avaimista on suositeltavaa tehdä luettelo, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. Käytännössä taloyhtiön isännöitsijä vastaanottaa ko. asiakirjat ja avaimet.

 Pauliina Haapsaari

Pauliina Haapsaari

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.