× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .
× Kiinteistöliiton toimisto ja kaikki neuvonnat ovat kesälomalla 15.–26.7. Palaamme palvelemaan porrastetusti maanantaina 29.7. Voit tarkistaa oman alueellisen jäsenyhdistyksesi auki olevat palvelut yhdistyksen omilta sivuilta www.kiinteistoliitto.fi/yhdistykset .

Asukkaiden osallistumisoikeudesta yhtiökokoukseen

1.3.2018

Taloyhtiön osakkaiden lisäksi myös yhtiön asukkailla, kuten esimerkiksi rakennuksessa asuvilla vuokralaisilla tai muilla vastaavan perusteen nojalla asuvilla asukkailla, on tietyissä tilanteissa oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 11 §:ssä on säännökset siitä, missä tilanteissa asukkailla on osallistumisoikeus yhtiökokoukseen. Säännös koskee yhtiöitä, joissa on vähintään viisi osakehuoneistoa, joilla on eri omistajat.  Osallistumisoikeus kattaa sellaiset yhtiökokoukset, joissa käsitellään yhtiössä noudatettavia järjestyssääntöjä, yhtiön yhteisten tilojen käyttöä taikka sellaista kunnossapitoa tai uudistamista, joka vaikuttaa olennaisesti vuokralaisen tai asukkaan huoneiston taikka yhteisten tilojen käyttöön. Mikäli edellä mainittuja asioita ei käsitellä yhtiökokouksessa, ei asukkaalla ole osallistumisoikeutta kokoukseen.

Asukkaiden osallistumisoikeus käsittää aiemmin selostetun perusteella sellaiset yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat, jotka vaikuttavat asukkaiden asumiseen rakennuksessa ja joista asukkaiden tulee olla tietoisia. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi pesutuvan tai saunan käyttö sekä autopaikkojen jakamista koskevat säännöt. Osallistumisoikeus voi koskea myös isojen remonttien kuten linjasaneerauksen käsittelyä, sillä kyseessä on iso projekti, joka vaikuttaa huoneiston käyttöön. Osallistuessaan yhtiökokoukseen, asukkaalla ei kuitenkaan ole äänioikeutta. Äänioikeus asioista päätettäessä on edelleen vain osakkailla. Asukkaalla on kuitenkin oikeus käyttää yhtiökokouksessa puhevaltaa, eli hän voi esimerkiksi ilmaista mielipiteensä autopaikkojen jakamista koskevista säännöistä, mutta osakkaat tekevät lopulta varsinaisen päätöksen.

Silloin kun yhtiökokouksessa käsitellään asioita, joihin asukkailla on asunto-osakeyhtiölain perusteella oikeus osallistua, tulee tästä laittaa ilmoitus nähtäville rakennuksen ilmoitustaululle tai toimitettava ilmoitus jokaiseen huoneistoon, jossa asuu vuokralainen. Ilmoitus on toimitettava vähintään kahta viikkoa ennen kokousta.

Tämä asukkaiden osallistumisoikeus on hyvä muistaa kevään yhtiökokouksia järjestettäessä. 

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies.

Jaakko Lindfors

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.