× Lakineuvonta sulkeutuu torstaina 20.6. klo 13.00 ja palvelee jälleen juhannuksen jälkeen normaalisti! Kaikille avoin maksullinen lakineuvonta on suljettu. Voit tarkistaa paikallisen yhdistyksesi tilanteen verkkosivuilta. Toivotamme mukavaa juhannusta!
× Lakineuvonta sulkeutuu torstaina 20.6. klo 13.00 ja palvelee jälleen juhannuksen jälkeen normaalisti! Kaikille avoin maksullinen lakineuvonta on suljettu. Voit tarkistaa paikallisen yhdistyksesi tilanteen verkkosivuilta. Toivotamme mukavaa juhannusta!

Allianssiurakka taloyhtiömaailmassa?

27.10.2017

Allianssihankkeita on ollut Suomessa jo useampi. Allianssimallia on käytetty lähinnä suurissa infra-hankkeissa sekä julkisissa rakennushankkeissa. Voisiko allianssi toimia myös taloyhtiömaailmassa?

Allianssi on sopimusperusteinen yhteisorganisaatio, jossa tilaaja, palveluiden tuottajat sekä suunnittelijat muodostavat yhteistyösopimuksen eli allianssin. Osapuolet vastaavat yhdessä urakan suunnittelusta ja rakentamisesta yhteisellä organisaatiolla. Allianssimallissa korostetaan osapuolten luottamusta, yhteisiä tavoitteita ja päätöksentekoa, mutta myös yhteistä vastuuta. Tämän sopimusmallin tavoitteena on, että osapuolet toimivat koko hankeen edun mukaisesti ja löytävät innovatiivisia ratkaisuja hankeen toteuttamiseen niin laadullisesti kuin aikataulullisestikin. Porkkanana näille tavoitteille on usein palkkio- ja kannustinjärjestelmä.

Allianssiurakan ominaisuuksia ovat:

- tilaaja sekä suunnittelun ja tuotannon keskeiset toimijat muodostava yhteistyösopimuksen sekä allianssin ydintiimin
- yhteiset taloudelliset ja laadulliset tavoitteet
- edistetään innovaatioita ja erinomaista suoritusta
- jaetaan ja hallitaan hankkeen riskit ja bonukset yhteisesti
- päätökset yksimielisesti
- toiminta on avointa ja luottamuksellista
- palkkio jaetaan koko hankkeen onnistumisen perusteella
- ensisijaisena riidanratkaisuna usein sovintoneuvottelu

Taloyhtiöille?

Allianssiurakat ovat taloyhtiön näkökulmasta raskaampia ja hankalampia kuin perinteiset urakkamallit, koska ne vaativat taloyhtiöltä niin ammattitaitoa, ymmärrystä kuin halua osallistua hankkeen suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen. Taloyhtiö tilaajana osallistetaan allianssihankkeen toteutumiseen huomattavasti laajemmin kuin ns. perinteisemmässä urakkamallissa.

Taloyhtiön kannattaa huomioida allianssimallissa erityisesti se, että se sisältää myös mahdollisia riskejä taloyhtiön kannalta, koska mallissa ei ole ns. normaaliin urakkasopimukseen perustuvaa virhe- ja takuuvastuuta. Allianssissa osapuolet jakavat myös riskit mahdollisista toistensa laiminlyönneistä. Tämän takia allianssimalli onkin onnistunut hyvin hankkeissa, joissa sopimusosapuolet ovat niin tiedollisesti kuin muutenkin tasavertaisemmassa asemassa.

Taloyhtiöiden kannattaa huomioida myös se, että monimutkaisen ja laajan hankkeen onnistumiseen voidaan päästä muillakin urakkamuodoilla, kun kiinnitetään huomiota yhteistoimintaan ja yhteisiin tavoitteisiin.

Täällä hetkellä Rakennustietosäätiön toimikunta valmistelee allianssiurakan sopimusmalleja ja käyttöohjeita.

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies.

 Laura Lithenius

Laura Lithenius

Lisää blogikirjoituksia

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.