× Lakineuvonta sulkeutuu torstaina 20.6. klo 13.00 ja palvelee jälleen juhannuksen jälkeen normaalisti! Kaikille avoin maksullinen lakineuvonta on suljettu. Voit tarkistaa paikallisen yhdistyksesi tilanteen verkkosivuilta. Toivotamme mukavaa juhannusta!
× Lakineuvonta sulkeutuu torstaina 20.6. klo 13.00 ja palvelee jälleen juhannuksen jälkeen normaalisti! Kaikille avoin maksullinen lakineuvonta on suljettu. Voit tarkistaa paikallisen yhdistyksesi tilanteen verkkosivuilta. Toivotamme mukavaa juhannusta!

Aikaa ja tupakkaa...

26.2.2016

Tupakointi ja sen kieltäminen ovat tulenarkoja aiheita taloyhtiöissä. Näin ollen on odotettavissa, että nyt annettu hallituksen esitys (HE 15/2016) uudeksi tupakkalaiksi on omiaan nostattamaan jos jonkinasteisia myrskyjä. Lakiehdotuksen mukaan taloyhtiöt voisivat hakea tupakointikieltoa huoneistoparvekkeille ja vastaaville osakashallintaisille ulkoalueille sekä myös itse asuinhuoneistoihin. Asuinhuoneiston sisätilan osalta kyseessä olisi kuitenkin poikkeuksellinen toimi.

Tupakointi on jo nykyisin kielletty asumisyhteisöjen yleisissä ja yhteisissä sisätiloissa. Voimassa oleva tupakkalaki antaa yhteisöille lisäksi mahdollisuuden kieltää tupakointi asumisyhteisön yhteisellä ulkoalueella ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkipaikalla sekä yhteisillä parvekkeilla. Tupakointi huoneistoissa ja huoneistoparvekkeilla voidaan kieltää myös yhtiöjärjestyksessä, tosin muissa kuin perustettavissa yhtiöissä määräyksen ottaminen yhtiöjärjestykseen edellyttää kaikkien osakkaiden suostumuksia. Uudessa lakiehdotuksessa nämä säädökset jäisivät ennalleen. Tupakointi on periaatteessa mahdollista kieltää myös terveydensuojelulain perusteella silloin, kun savun kulkeutumisen voidaan todeta aiheuttavan terveyshaittaa. Ongelmana on kuitenkin ollut näytön vaikeus, varsinkin kun aistinvaraista toteamista ei katsota riittäväksi.

Lakiehdotuksen mukaan taloyhtiö voisi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin silloin kun tupakansavu kulkeutuu rakenteiden tai muun olosuhteen johdosta toiseen huoneistoon, sen parvekkeelle tai vastaavalle ulkoalueelle. Terveyshaitan osoittamista ei siis edellytettäisi. Ennen kiellon hakemista tilojen haltijaa olisi kuultava. Mikäli kieltoa aiotaan hakea asuinhuoneiston asuintilaan, eli huoneiston sisälle, olisi lisäksi selvitettävä voidaanko savun kulkeutumista ehkäistä tai estää kohtuullisin kuluin rakenteita korjaamalla tai muuttamalla. Mikäli tämä ei onnistu, kannattaa vielä miettiä miten asia perustellaan hakemuksessa. Huoneiston haltijalle olisi myös annettava mahdollisuus omin toimin estää savun kulkeutuminen toiseen huoneistoon, parvekkeelle tai ulkoalueelle. Mikäli savun kulkeutuminen edelleen on ongelma, voidaan yhtiössä päättää kiellon hakemisesta yhtiökokouksessa. Kunta voi tehostaa päätöstään uhkasakolla, jonka se voi tuomita maksettavaksi, mikäli kieltoa rikotaan.

Lakiehdotus on nyt eduskunnan käsittelyssä. Saa nähdä millaiseksi se vielä muotoutuu. Uusi tupakkalaki on tarkoitus saattaa voimaan vielä tämän kevään aikana.

 Tapio Haltia

Tapio Haltia

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton neuvontalakimies

Lisää blogikirjoituksia

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.