Äänileikkuri

25.5.2015

Yhtiökokouksissa aina silloin tällöin tulee eteen päätettävä asia, josta joudutaan äänestämään. Tällöin on tärkeä tuntea äänestämiseen liittyvät pääsäännöt. Avainasemassa on oman taloyhtiön yhtiöjärjestys.

Lain mukaan yhtiökokouksessa järjestettävässä äänestyksessä on lähtökohtana se, että osake tuottaa yhden äänen yhtiökokouksessa käsiteltävissä asioissa. Yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin määrätä, että jokainen osakeryhmä tuottaa yhden äänen. Yhtiökokouksessa mahdollisesti eteen tulevassa äänestyksessä on äänimäärän lisäksi huomioitava äänileikkuri.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksessa järjestettävässä äänestyksessä osakkeenomistajan äänimäärä on enintään viidesosa kokouksessa edustettujen osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Lain mukainen äänileikkuri tarkoittaa sitä, että jos yhden henkilön tai samojen tahojen yhdessä omistamat osakeryhmät yksinään tuottavat yli 20 % ääniosuuden, tulee äänileikkuri sovellettavaksi. Sitä vastoin valtuutuksella saatuja ääniä ei lasketa yhteen voimassa olevan lain mukaista äänileikkuria sovellettaessa.

Lain mukaisesta pääsäännöstä on kuitenkin mahdollista poiketa yhtiöjärjestysmääräyksellä. "Kukaan älköön kuitenkaan äänestäkö enemmällä kuin viidennellä osalla (1/5) osaa ottavien yhteenlasketusta äänimäärästä" on varsin tavanomainen äänileikkuria koskeva yhtiöjärjestysmääräys.  Kiinteistöliiton tulkinnan mukaan tällainen vanhan lain sanamuodon mukainen määräys tulee sovellettavaksi edelleen vanhan lain mukaisten laskentasääntöjen perusteella. Tämä tarkoittaa, että äänileikkurisäännös rajoittaa näissä yhtiöissä myös valtakirjaäänestystä.

Maria Kulomäki

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton lakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.