Tarkastustoiminnalla on tärkeä rooli taloyhtiöissä

2.5.2018

TEM:n työryhmä on ehdottanut tilintarkastusvelvollisuuden rajojen nostoa, mikä on aiheuttanut runsaasti keskustelua tarkastustoiminnan tarpeellisuudesta. Tarkastustoiminnalla on tärkeä rooli myös asunto-osakeyhtiöissä, mutta nyt esillä olevat muutosehdotukset eivät tule merkittävästi vaikuttamaan tarkastustoimintaan taloyhtiöissä.

Asunto-osakeyhtiössä on jatkossakin, asunto-osakeyhtiölain perusteella suoritettava tilintarkastus, mikäli yhtiössä on vähintään 30 osakkeenomistajien hallinnassa olevaa huoneistoa. Tällöin tilintarkastuslain rajoilla ei ole merkitystä. Alle 30 huoneiston yhtiöissä taas nykyisetkään rajat eivät käytännössä koskaan ylity. Näissäkin yhtiöissä voidaan suorittaa tilintarkastus, mutta ilman erityisiä päätöksiä tulee suorittaa vähintään toiminnantarkastus, mikäli tilintarkastusta ei suoriteta. Yhtiössä voidaan toki valita molemmatkin. Onko tarkastustoiminnasta sitten hyötyä?

Kyllä on. Taloyhtiön tarkastustoiminta tuo turvaa kaikille taloyhtiön kanssa tekemisissä oleville tahoille. Niin hallitukselle, osakkeille kuin sidosryhmillekin. Tarkastettu tilinpäätös ja hallinto luo luotettavampaa kuvaa yhtiöstä ja on apuna esimerkiksi korjaushankkeisiin rahoitusta haettaessa. Myös uusille ostajaehdokkaille syntyy luotettavampi kuva yhtiöstä, kun tarkastustoiminta on asianmukaisesti hoidettu. Kiinteistöliitto toteutti keväällä 2016 kyselyn taloyhtiöiden tarkastustoiminnasta, jonka mukaan noin 60 prosenttia vastaajista koki tarkastustoiminnan hyödylliseksi ja vain noin 15 prosenttia koki sen hyödyttömäksi.

Parhaimmillaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja täydentävät toisiaan ja asunto-osakeyhtiö saa hyvää turvaa ja palautetta toimintaansa. Toisenkin suorittaminen on aina taloyhtiön edun mukaista. Tarkastustoiminnalla on selkeä rooli taloyhtiöissä ja olisikin erittäin suotavaa ja tärkeää, että jokaisessa taloyhtiössä suoritettaisiin vähintään jokin tarkastus.

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton talous- ja veroasiantuntija. 

Juho Järvinen

Juho Järvinen

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.