Tappioiden vahvistamiseksi annettava jatkossa veroilmoitus

8.4.2021

Tilinpäätökset valmistuvat parhaillaan tuhansissa taloyhtiöissä ja seuraavan vuoden vastiketarpeita suunnitellaan yhtiökokouksissa käsiteltäviksi. Veroilmoitusten laadinta on monessa yhtiössä harvinaisempaa, mutta jatkossa entistä useamman taloyhtiön on muistettava veroilmoitus antaa. Taloyhtiön on tästä keväästä lähtien annettava veroilmoitus myös tappiollisilta vuosilta.

Verovuodesta 2020 alkaen tilikauden tappion vahvistamiseksi on nimittäin annettava veroilmoitus ja sen myötä tappio on vähennettävissä seuraavien vuosien tuloksesta 10 vuoden ajan. Muutos koskee taloyhtiöiden verovuosia vuodesta 2020 eteenpäin. Yhtiö voi edelleen oma-aloitteisesti vähentää ennen verovuotta 2020 syntyneet tappiot seuraavien tilikausien tuloksesta, eikä veroilmoitusta vuodelta 2020 tarvitse antaa, mikäli yhtiöllä ei muusta syystä ole velvollisuutta antaa veroilmoitusta.

Jos taloyhtiöllä on velvollisuus antaa veroilmoitus, se pitää antaa 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden jälkeen. Jos veroilmoitusta ei anneta ajoissa tai se on puutteellinen, seurauksena voi olla myöhästymismaksu tai veronkorotus. Yhtiö voi kuitenkin korjata jo antamiaan tietoja verotuksen päättymiseen asti. Verotus päättyy viimeistään 10 kuukautta sen jälkeen, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on päättynyt.

Mikäli taloyhtiö haluaa vahvistaa tappion verovuodelta, jonka verotus on jo päättynyt, tulee yhtiön tehdä oikaisuvaatimus. Verovuodesta 2017 alkaen oikaisuvaatimus on tehtävä 3 vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan kalenterivuoden alusta.

Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöyhtiön täytyy antaa veroilmoitus, jos yhtiö

  • on vasta aloittanut toimintansa ja sillä on ensimmäinen tilikausi
  • on saanut myyntituloja maa-alueiden, rakennusten tai arvopaperien luovutuksesta verovuoden aikana
  • verotettava tulo on edellisten vuosien tappioiden vähentämisen jälkeen 50 euroa tai enemmän
  • haluaa vahvistaa tappion verovuodelta.

Veroilmoitus tulee antaa myös, jos Verohallinto on pyytänyt yhteisöä antamaan veroilmoituksen. Veroilmoitusta ei tarvitse antaa siltä verovuodelta, jolloin vahvistettua tappiota käytetään, jos yhtiön ei muuten tarvitsisi antaa veroilmoitusta. Vahvistettujen tappioiden käyttö täytyy kuitenkin ilmoittaa veroilmoituksessa, kun yhtiö myöhemmin antaa veroilmoituksen.

Juho Järvinen

Juho Järvinen

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton talous- ja veroasiantuntija

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.