Taloyhtiön tilinpäätös tutuksi

6.3.2020

Kevään tullessa taloyhtiöiden tilinpäätökset valmistuvat ja kutsuja yhtiökokouksiin lähetetään osakkaille. Taloyhtiön tilinpäätöksestä on löydettävissä runsaasti informaatiota yhtiön taloudesta, ja siihen onkin hyvä perehtyä kunnolla ennen kokousta.

Kiinnitä tilinpäätöksessä huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin:

  • Tuloslaskelmassa ja taseessa on aina vierekkäin kyseisen tilikauden ja edellisen tilikauden luvut, jolloin vertailu tilikausien välillä on helppoa.
  • Tuloslaskelmasta näet mihin hoitokuluihin yhtiössä kerätyt hoitovastikkeet on käytetty
  • Tuloslaskelman rahastoidut vastikkeet- ja rahastoidut osuudet (lainaosuussuorituksista)-kohdista näet onko yhtiössä rahastoitu pääomavastikkeita tai lainaosuussuorituksia.
  • Taseessa näkyvät yhtiön osakkaiden vastikerästit kohdassa saamiset kiinteistön tuotoista (lyhytaikaiset).
  • Yhtiön velan määrän saat selville laskemalla yhteen taseessa olevat pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta. Vieraan pääoman puolelta löytyvät myös yhtiön ostovelat.
  • Toimintakertomus on sanallinen selvitys yhtiön tilikaudesta ja taloudellisesta tilanteesta. Toimintakertomuksesta löydät mm. tiedot olennaisista tapahtumista tilikauden aikana sekä arvion tulevasta kehityksestä (esim. korjaushankkeista). Lisäksi toimintakertomuksesta voi löytyä esimerkiksi lisätietoja hallinnosta, taloudesta ja kulutustiedoista.
  • Vastikejälkilaskelmista näet onko yhtiössä kerätty riittävästi esimerkiksi hoitovastikkeita hoitokuluja varten. Vastikejälkilaskelma on laadittava jokaisesta yhtiössä kerättävästä vastikkeesta ja niillä varmistetaan, että vastikkeet eivät mene keskenään sekaisin ja jokainen osakas maksaa vastikkeita yhtiöjärjestyksen perusteiden mukaisesti.
  • Vastikejälkilaskelman seurauksena muodostuu yli- tai alijäämä, joka on seuraavan talousarvion lähtötasona. Taloyhtiöllä on hyvä olla koko ajan noin kahden kuukauden vastikkeita vastaava määrä rahaa tilillä maksuvalmiuden
  • Talousarviovertailu kertoo miten tehty talousarvio vastaa toteutuneita kuluja tilikaudelta. Olennaisista poikkeamista on syytä antaa selvitys toimintakertomuksessa.

Tutustu yhtiösi tilinpäätökseen ja osallistu yhtiökokoukseen, jossa voit vaikuttaa omaa omaisuuttasi ja taloyhtiötä koskeviin päätöksiin.

Juho Järvinen

Juho Järvinen

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton talous- ja veroasiantuntija

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.