Taloyhtiön energiatalous ruotuun

9.6.2020

Rakennuskannan energiataloudella on suuri vaikutus yhteiskunnan energiankulutukseen ja siitä muodostuviin päästöihin. Rakennusten energiankäyttöä pyritäänkin vähentämään nyt ja tulevaisuudessa ennen muuta parantamalla rakennusten energiatehokkuutta ja siirtymällä vähäpäästöisiin energiamuotoihin. Rakennetun ympäristön päästöistä noin 76 prosenttia muodostuu rakennusten käytönaikaisesta energiankulutuksesta.

Taloyhtiön osakkaita ja asukkaita energiankulutus kiinnostaa ennen muuta siksi, että se näkyy asumiskustannuksissa. Energiantalouden parantamistoimet kannattaa aloittaa kiinnittämällä huomio rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon. Aluksi on varmistuttava, että rakennusta käytetään oikein ja että rakenteet, tekniset järjestelmät ja laitteet toimivat suunnitellulla tavalla ja tehokkaasti.

Taloyhtiön energiatalouden tarkastelussa huomio kohdentuu lämmön, sähkön ja veden kulutustasoihin vertaamalla niitä vastaavien rakennusten tilastollisiin vertailuarvoihin. Vertailu voidaan tehdä kohteelle laskettuihin tai kohteen aikaisempien vuosien toteutuneisiin kulutuksiin. Jos kulutus ylittää vertailuarvon noin 20 prosentilla kannattaa syy selvittää tarkemmin.

Taloyhtiön rakennusosilla, teknisillä järjestelmillä ja laitteilla on kullakin tekninen käyttöikä, jonka aikana niitä ylläpidetään, korjataan ja uusitaan. Korjausten suunnittelussa on aina pohdittava, mitä toimenpiteitä on järkevä tehdä energiatehokkuuden, vähähiilisyyden ja sisäilman laadun kohentamiseksi – jo pelkästään energian jatkuvan kallistumisen vuoksi. Energian hintakehityksen seuraaminen ja ennustaminen on myös tärkeää, koska lämmityksen, sähkön ja veden osuus taloyhtiön hoitokuluista on yleensä 30–45 prosenttia.

Parhaimmillaan energiatehokkuuden parantaminen kohentaa myös sisäilman laatua, joka puolestaan vaikuttaa asukkaiden terveyteen ja elämänlaatuun. Pahimmillaan energiatehokkuuden parantaminen altistaa rakennuksen kosteus- ja homevaurioille, joilla voi olla vaikutusta myös omaisuuden arvon säilymiseen. Korjaushankkeiden läpivientiin liittyykin erilaisia riskejä ja epävarmuutta mutta niihin voidaan varautua asianmukaisen riskienhallinnan avulla.

Jari Virta

Jari Virta

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton kehityspäällikkö

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.