Rakentamista koskevat asetukset uudistuvat

28.12.2017

Uudet rakentamista koskevat asetukset tulevat voimaan vuoden 2018 alusta. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on rakentamista koskevan sääntelyn selkeyttäminen ja soveltamisen yhtenäistäminen. Uudistuksessa rakentamista koskevien asetusten rakenne ja sisältö muuttuvat. Vuoden 2017 loppuun voimassa olevat asetukset sisältävät määräyksiä, ohjeita ja suosituksia. Vuoden 2018 alusta alkaen asetuksissa annetaan vain velvoittavia säännöksiä. Asetusten sisältöön tulee lähinnä pieniä tarkennuksia. Asetusten rinnalla on käytännössä luettava myös perustelumuistioita. Asetukseen liittyvät ohjeet tukevat asetuksen tulkintaa ja selkeyttävät säännöstä. Ohjeilla ei ole kuitenkaan juridista sitovuutta.

Konkreettisin taloyhtiöitä koskeva uudistus koskee rakennuslupaa edellyttäviä korjaushankkeita. Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017) edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvän laatimaan rakentamishanketta koskevan kosteudenhallintaselvityksen. Siihen on kirjattava hankkeen yleistiedot, vaatimukset kosteudenhallinnalle hankkeen eri vaiheissa, toimenpiteet ja menettelyt kosteudenhallinnan vaatimusten varmentamiseen sekä kosteudenhallinnan henkilöresurssit. Selvityksessä on oltava myös tieto hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavasta henkilöstä.

Kosteudenhallintaselvityksen laatiminen kuuluu rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuuksiin. Selvityksen laatimisesta vastata käytännössä ulkopuolinen asiantuntija. Selvitys liitetään rakennuslupahakemuksen yhteyteen.

Rakentamismääräyskokoelman määräykset ovat perinteisesti koskeneet uuden rakennuksen rakentamista. Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä määräyksiä on sovellettu vain siltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai sen osan mahdollisesti muutettava käyttötapa ovat edellyttäneet. Uusista asetuksista käy ilmi, koskeeko se uuden rakennuksen rakentamista vai rakennuksen korjaus- tai muutostyötä.


Kirjoittaja on Kiinteistöliiton kehityspäällikkö.

Jari Virta

Jari Virta

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.