Liikennepalvelut ja yhteiskäyttöjärjestelyt taloyhtiöissä: Miten mahdollisuudet hyödynnetään ja sudenkuopat vältetään?

20.3.2018

Yhteiskäyttöautot ja niiden parkkipaikat, yhteiskäyttöiset liikkumisvälineet ja niihin liittyvät kaikki ratkaisut liittävät taloyhtiöitä kaupunkien liikennejärjestelmiin. Jakamis- ja palvelutalous, mitä hyvänsä terminologiaa käytetäänkään, kuuluu osana kehittyvään urbaaniin menoon. Tavoitteena on löytää kestävyyttä sekä ympäristön että talouden kannalta. Toistaiseksi erityisesti asunto-osakeyhtiöiden liitynnät näihin järjestelmiin ovat jääneet satunnaisiksi, yksittäisten osakkaiden erityistarpeista lähteneiden hankkeisiin, mutta aika on kypsymässä systemaattiselle käsittelylle.

Taloyhtiöt ovat keskellä isoa murrosvaihetta: kaupunkirakenteita tiivistetään ja liikennejärjestelmiä kehitetään. Paikoitusnormeja kevennetään, mutta toisaalta yhteiskäyttöjärjestelmät ja -palvelut paranevat ja ne nivoutuvat entistä paremmin joukkoliikennejärjestelmiin. Lisäksi kaupungit parantavat pyöräilyn ja kävelyn olosuhteita.

Kiinteistöliitto käynnisti juuri ”Liikennepalvelut taloyhtiöissä” -nimisen hankkeen. Tarkoituksena on selvittää taloyhtiöiden näkemyksiä, tarpeita ja mahdollisuuksia liittyen kestävään liikkumiseen. Kestävällä liikkumisella tarkoitetaan ympäristöystävällisiä liikkumisen tapoja, kuten pyöräilyä, yhteiskäyttöautoja ja muita yhteisiä liikennevälineitä.

Myös taloyhtiöiden päätösten oltava kestäviä

Tarkoituksena on löytää myös taloyhtiöiden kannalta kestäviä ratkaisuja ja päätöksentekotapoja. Kun taloyhtiöt sidotaan yhteiskäyttöjärjestelmiin, asioiden täytyy olla osakkaiden, asukkaiden, mutta myös kaikkien sopimus- ja lainsäädäntövelvoitteiden kannalta kunnossa.

Kiinteistöliiton tukena hankkeessa ovat suurimpien kaupunkien jäsenyhdistykset sekä Mobinet Oy. Liikennevirasto avustaa hanketta osana Liikkumisen ohjauksen valtionavustusohjelmaa 2018.

Tarkoituksena on lisätä taloyhtiöiden tietoisuutta uusista liikkumisen ratkaisuista ja nostaa niitä keskusteluun taloyhtiöiden hallituksissa ja yhtiökokouksissa. Samalla on tarkoitus tunnistaa käytännön keinoja, joilla taloyhtiöt voivat edistää kestävää liikkumista ja varautua tulevaisuuteen. Kohteena olevien seitsemän suuren kaupungin (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Jyväskylä, Oulu) alueella sijaitseville taloyhtiöille kohdistetaan kysely huhtikuussa.

Kesän ja alkusyksyn aikana toteutetaan kiinnostuneille taloyhtiöiden hallituksille virtuaalisia työpajoja, joiden avulla kerätään lisätietoa päätöksenteon kannalta. Tärkeä osa hanketta on myös se, että Kiinteistöliiton lakiasiantuntijat tekevät taloyhtiöiden päätöksenteon juridisen arvioinnin. Hankkeen tuloksista raportoidaan vuoden 2018 lopulla. Viestintä hankkeen aikana tulee olemaan runsasta.

Liikumisen ohjaus

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset vuonna 2018

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton pääekonomisti. 

Jukka Kero

Jukka Kero

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.