Korjaushankkeen johtaminen taloyhtiössä

21.1.2019

Taloyhtiön osakkailla täytyy olla yhteisesti sovitut tavoitteet siitä, millaisessa kiinteistössä halutaan asua. Kun osakkaat tietävät yhtiön nykytilan sekä ylläpito-, korjaus- ja kehitystarpeet, voidaan päättää toimista yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteisesti sovitut tavoitteet vastaavat kysymykseen, mitä yhtiön osakkaat haluavat saavuttaa. Taloyhtiön strategia sen sijaan vastaa kysymykseen, miten yhtiön hallinnon pitää toimia, jotta se saavuttaa asettamansa tavoitteet.

Korjaushankkeen valmistelu alkaa yleensä kiinteistön ylläpitovaiheessa, kun taloyhtiön osakkaat tekevät yhtiökokouksessa hankepäätöksen eli päätöksen hankesuunnittelun aloittamisesta. Korjaushankkeen läpivienti on monimutkainen prosessi, jossa taloyhtiö hankkeeseen ryhtyvänä vastaa sille lakisääteisesti kuuluvista rakennuttajan velvoitteista, kuten työturvallisuutta ja terveellisyyttä koskevista toimenpiteistä, tilaajavastuulain noudattamisesta sekä tarvittavan asiantuntemuksen hankkimisesta käyttöönsä.

Korjaushankkeen läpivienti on sosiaalinen prosessi, missä hankkeeseen kuuluvat palveluntuottajat – tehtävänsä mukaisesti ja koordinoidusti – siirtävät materiaalia ja tietoa siten, että lopputuloksena muodostuu yhteisesti asetettujen tavoitteiden mukainen kohde. Korjaushankkeen johtamisessa korostuu hankkeeseen liittyvien ihmisten johtaminen ja osallistaminen. Aktiivinen vuorovaikutus, koordinointi ja proaktiivinen viestintä korostuvat aina korjaushankkeen läpiviennissä.

Taloyhtiön hallinnolta edellytetään korjaushankkeessa teknistä, juridista, taloudellista ja viestinnällistä osaamista. Juridinen osaaminen tarkoittaa muun muassa hankkeeseen liittyvän päätöksentekomenettelyn hallitsemista. Taloyhtiössä juridiset päätökset tehdään asunto-osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla.

Taloudellinen osaaminen tarkoittaa muun muassa hankkeen rahoituksen järjestämistä ja saatavissa olevien avustusten hyödyntämistä. Viestinnällistä osaamista tarvitaan, jotta tiedottaminen osakkaille ja asukkaille osataan järjestää suunnitellusti ja laadukkaasti. Taloyhtiön hallituksen onkin suositeltavaa turvautua kaikissa hankkeen vaiheissa korjausrakentamisen ammattilaisten apuun sopimuksenmukaisen lopputuloksen varmistamiseksi.

Jari Virta

Jari Virta

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton kehityspäällikkö

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.