Kestävä kehitys kiinteistönpidossa

2.9.2019

Kiinteistönpidossa tulisi pohtia mitä kestävän kehityksen mukaisia toimenpiteitä on järkevää tehdä, ja miten ne voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti ympäristöä säästäen. Toimenpiteiden tarkastelu kohdistuu yleensä energiatehokkuuden parantamiseen liittyviin toimiin mutta niillä vaikutetaan myös asuinrakennuksessa olevien ihmisten viihtyisyyteen ja terveyteen.

Energiatehokkuuden parantamisen yhteydessä törmätään elinkaarikustannusten (Life Cycle Cost, LCC) arviointiin, jotta toimenpiteiden kannattavuus voidaan osoittaa kiinteistöjen omistajille. Elinkaarikustannusten arviointiin liittyy myös arvotekijöitä, joista kannattaa tehdä yksityiskohtainen arvoanalyysi. Analyysissä voidaan ottaa huomioon esimerkiksi sisäilman laadun ja viihtyisyysolojen parantuminen ja vaikkapa asuinalueen kehitysnäkymät tulevina vuosina.

Kestävään kehitykseen liittyvän ekotehokkuuden arviointi voidaan tehdä elinkaariarvioinnin (Life Cycle Assessment, LCA) avulla. Elinkaariarvioinnilla tarkoitetaan tuotteen tai palvelun elinkaarenaikaisten ympäristövaikutusten selvittämistä raaka-aineen hankinnasta tuotteen hylkäämiseen tai kierrättämiseen. Kestävän kehityksen kokonaisarvioinnissa on lopulta otettava huomioon tuotteen tai palvelun tuottama arvo, turvallisuus, toiminnallisuus ja niin edelleen.

Koska tulevaisuutta ei nähdä kristallipallosta, on kestävän kehityksen arvioinnissa otettava huomioon arviointimalleihin ja lähtötietoihin liittyvät riskitekijät ja epävarmuus. Riskitekijöiden arviointi on yleensä helpompaa, sillä oletamme tietävämme malleihin liittyvät rajoitteet ja lähtötietoihin liittyvät riskit ja niiden todennäköisyydet. Epävarmuus sen sijaan on hankalampi ottaa huomioon koska emme tiedä niihin liittyvien tapahtumien todennäköisyyksiä. Koska riski on siis mitattavissa olevaa epävarmuutta, on sekä riskiin että epävarmuuteen varauduttava asianmukaisilla arvioinneilla.

Jari Virta

Jari Virta

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton kehityspäällikkö

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.