Digitalisaatio on voimissaan kiinteistö- ja rakennusalalla

28.11.2018

Kiinteistö- ja rakennusalalla pohditaan ahkerasti digitalisaation hyödyntämismahdollisuuksia. Monesta toimijasta on lyhyessä ajassa kuoriutunut varsinaisia digitalisuuden visionäärejä. Välillä olisi kuitenkin hyvä pohtia kenelle näitä ollaan tekemässä, ja erityisesti mitä ollaan tekemässä? Synergiaetuja on järkevää pohtia ajoissa, jotta kehitysputkessa olevat hankeaihiot muodostaisivat edes jonkinlaisen kokonaisuuden.

Hyvän digihankeaihion tunnistaa ainakin siitä, että sen avulla pyritään tuottamaan esimerkiksi helppokäyttöisempiä käytännön ratkaisuja osakkeenomistajien strategioissa määritettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategioiden pohjaksi tarvitaan kuitenkin tietoa erilaisten selvitysten, analyysien ja synteesien avulla. Jos pohjatiedot puuttuvat on hyvän tutkimussuunnitelman laadinta kuin ruletin pelaamista.

Digihankkeiden suunnittelussa keskiöön on nostettava esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä: Mitä liiketoiminnallisia tavoitteita digihankkeella pyritään ratkaisemaan? Minkälaista osaamista digihanke organisaatiolta edellyttää? Miten digihanke tukee jäsenille tuotettavaa arvoa? Minkälaisia taloudellisia haasteita digihankkeen toteuttamiseen liittyy? Onko digihankkeeseen valitut palveluntuottajat sitoutuneita hankkeeseen?

Disruptio suorastaan pakottaa kiinteistö- ja rakennusalan toimijat miettimään toimintatapojaan uudelleen. Digihankkeiden suunnittelu edellyttää erityisesti asiakasryhmien tarpeiden ja käyttäytymisen tuntemista, jotta uudenlaisia toimintatapoja kannattaa edes pohtia. Oman haasteensa asettaa myös kerran opitusta toimintatavasta poisoppiminen.

Digihankkeissa pyörää ei kuitenkaan keksitä uudelleen vaan ne tähtäävät liiketoiminnan tai muun toiminnan kehittämiseen. Kiinteistöliiketoiminnassa kysymys voi olla esimerkiksi kilpailuedun maksimoimisesta, asiakaskokemuksen kehittämisestä tai uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämisestä.

Jari Virta

Jari Virta

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton kehityspäällikkö

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.