Asutko kiinteistössä, jonka kiinteistövero nousee vuonna 2019?

29.8.2018

Verohallinto on julkaissut 15.8.2018 päivätyn ohjeen Kiinteistöjen arvostaminen kiinteistöverotuksessa (dnro: A62/200/2018 ). Ohjeessa käsitellään kiinteistöjen arvostamista kiinteistöverotuksessa. Aikaisempaa ohjetta on päivitetty korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksen KHO 2018:45 perusteella.

Päätös muuttaa aiempaa maapohjan verotusarvon laskentaa koskevaa oikeuskäytäntöä niin sanotuissa kaksitasokaavakiinteistöissä, joissa käytetty rakennusoikeus ylittää voimassa olevan asemakaavan salliman rakennusoikeuden. Muutos lisää maapohjan arvostamisen perusteena huomioon otettavan rakennusoikeuden määrää ja sitä kautta nostaa verotusarvoja verrattuna aikaisempaan oikeuskäytäntöön.

Uutta arvostamisohjetta sovelletaan verovuodesta 2019 alkaen tilanteissa, joissa voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus on ylitetty. Tämä koskee erityisesti Helsingin, Tampereen ja Turun keskusta-alueen vanhoja kerrostaloyhtiöitä. Nykyisen kaavan ylittäviä kiinteistöjä löytynee muualtakin, missä vanhaa rakennuskantaa on jäljellä, joten oman kiinteistön tilanne on nyt syytä tarkistaa.

Mahdolliset omaan kiinteistöösi kohdistuvat muutokset on hyvä tarkistaa jo hyvissä ajoin, jotta mahdollinen maapohjan kiinteistöveron korotus tulee huomioitua ensi vuoden budjettia laadittaessa.

  • Tarkista vuoden 2018 kiinteistöverotuspäätöksestä maapohjan kiinteistöveron arvostamisperusteet.
  • Mikäli laskennassa on käytetty voimassa olevan kaavan mukaista rakennusoikeutta, eikä käytettyä rakennusoikeutta, on syytä varautua korotukseen vuoden 2019 osalta.
  • Ensi vuoden maapohjan kiinteistöveron määrää voit arvioida laskemalla kuinka paljon laskennassa käytetty rakennusoikeuden määrä kasvaa suhteessa vuoden 2018 tietoihin.
  • Korotuksen lopullinen suuruus riippuu kunnan veroprosenttien mahdollisista muutoksista, jotka vahvistetaan marraskuun 2018 lopussa.

 Ohje: Kiinteistöjen arvostaminen kiinteistöverotuksessa

Juho Järvinen

Juho Järvinen

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton talous- ja veroasiantuntija

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.