Yrityssaneerauslain uudistus – varhainen saneerausmenettely

Yrityssaneerauslain uudistus – varhainen saneerausmenettely

Julkaistu: 14.06.2022

Heinäkuun alussa tulee voimaan yrityssaneerauslakia koskeva uudistus, jossa yrityssaneerauslakiin lisätään muun muassa varhainen saneerausmenettely. Lakiuudistuksen tavoitteena on kannustaa yrityksiä hakeutumaan saneerausmenettelyyn riittävän aikaisessa vaiheessa, jolloin saneerauksen onnistumistodennäköisyys paranee.

Lakiuudistuksen myötä velallinen voi hakea varhaisen saneerausmenettelyn aloittamista, mikäli tätä uhkaa maksukyvyttömyys. Hallituksen esityksen mukaan maksukyvyttömyyden vaaraa arvioidaan kokonaisarvion perusteella tapauskohtaisesti. Maksukyvyttömyyden vaaran katsotaan olevan käsillä, jos velallisen taloudellisen tilanteen ja siihen vaikuttavien seikkojen perusteella voidaan ennakoida, että ilman saneerausta velalliseen kohdistuu konkreettinen maksukyvyttömyyden riski jollakin näköpiirissä olevalla aikavälillä. Maksukyvyttömyyden vaaran ei tarvitse olla akuutti, mutta toisaalta pelkkä abstrakti maksukyvyttömyyden vaara ei riitä.

Varhainen saneerausmenettely poikkeaa perussaneerauksesta muun muassa siten, että varhaisen saneerauksen kesto on lyhyempi eivätkä maksu- ja perintäkiellot tule varhaisessa saneerauksessa automaattisesti voimaan. Varhaiseen saneerausmenettelyyn pääseminen on myös perussaneeraukseen verrattuna helpompaa, sillä este- ja keskeyttämisperusteita on vähemmän ­– varhainen saneerausmenettely voitaisiin aloittaa silloinkin, kun velallisen oletetaan tavoittelevan perintätoimien estämistä. Varhaisen saneerauksen erityispiirteenä on lisäksi se, että poikkeustilanteessa velkojat voisivat joutua maksamaan selvittäjän kustannukset.

Mikäli velalliset ryhtyvät hyödyntämään yrityssaneerausmahdollisuutta aiempaa enemmän, voi lakiuudistus näkyä niiden taloyhtiöiden arjessa, joilla on yhtiömuotoisia osakkaita. Maksamattomien vastikkeiden perintää hankaloittavat maksu- ja perintäkiellot, joiden lisäksi yrityssaneeraus voi vaikeuttaa myös hallintaanottoprosessia. Vaikka hallintaanottopäätös olisi tehty ennen saneeraushakemuksen jättämistä, hallintaanottopäätöstä ei saada täytäntöönpantua, mikäli tuomioistuin on määrännyt täytäntöönpanokiellon. Näissä tilanteissa taloyhtiö ei siis voisi saada häätötuomiota huoneiston hallinnan palauttamiseksi yhtiölle.

Nähtäväksi jää, kuinka paljon varhaista saneerausmenettelyä tullaan hyödyntämään osakkaina olevien yritysten toimesta ja kuinka matalalla kynnyksellä varhainen saneerausmenettely voidaan aloittaa. Huomionarvoista on, että varsinainen yrityssaneerausmenettely ja varhainen saneerausmenettely voivat edellytysten täyttyessä olla maksuvaikeustilanteissa myös asunto-osakeyhtiön käytettävissä.

Lisätietoa: HE 238/2021 vp (eduskunta.fi)

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.