Kiinteistökustannukset, ikääntyvien asuminen ja katujen kunto huolettavat kiinteistönomistajia

Kiinteistökustannukset, ikääntyvien asuminen ja katujen kunto huolettavat kiinteistönomistajia

Julkaistu: 02.03.2017

Kiinteistönomistajat kehottavat kuntapäättäjiä kiinnittämään huomiota kiinteistökustannusten alentamiseen, ikääntyvien asumiseen ja katujen kuntoon. Tämä käy ilmi Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton toteuttamasta kuntavaalikyselystä, johon vastasi yli 3700 kiinteistönomistajaa.

Kiinteistönomistajien mielestä kuntien tulisi panostaa nykyistä enemmän kiinteistö- ja asumiskustannusten alentamiseen, ikääntyvien asumiseen omassa kodissa mahdollisimman pitkään sekä katuverkoston kuntoon ja katujen kunnossapitoon. Myös palvelujen saatavuuteen sekä korjausrakentamisen tukemiseen toivotaan parannusta.

Tiedot käyvät ilmi Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton toteuttamasta kyselystä. Kyselyllä kartoitettiin kiinteistönomistajien mielipiteitä sellaisista asumisasioista, joihin kunta vaikuttaa. Kysely toteutettiin tammikuussa 2017, ja siihen vastasi 3724 ihmistä. Vastaajista 92% oli kiinteistönomistajia joko omakoti- tai kerrostalossa, minkä lisäksi kyselyyn vastasi isännöitsijöitä ja vuokralaisia.

"Kyselyn tulokset antavat paljon arvokasta tietoa kuntapäättäjille siitä, mitä kiinteistönomistajat ajattelevat asumiseen liittyvistä teemoista. Suosittelemme kuntavaaliehdokkaille tutustumista näihin tuloksiin", kannustaa Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.

Kuntatalous kuntoon kaavoittamalla ja menoja leikkaamalla

Kaksi kolmasosaa kyselyn vastaajista ehdottaa kunnallisten menojen leikkaamista ja kaavoituksen tehostamista lääkkeeksi kuntatalouden epätasapainoon.

"Asunnonomistajien mielestä kunnallisten menojen leikkaaminen on parempi vaihtoehto kuin esimerkiksi kunnallis- tai kiinteistöverotuksen korottaminen. Tämä tuo hyvin esiin sen, että kiinteistöveron korotukset koskisivat laajaa joukkoa suomalaisia asunnonomistajia ja eivät saa kannatusta. Kiinteistöveron tai muiden kunnallisten maksujen korotukset koetaan epäoikeudenmukaisiksi, koska ne eivät huomioi kotitalouden käytettävissä olevia tuloja", sanoo Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen.

Kiinteistönomistajien halukkuus hyödyntää kaavoittamista yllätti myös Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton asiantuntijat. Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero kehottaa kuntia tarttumaan tähän keskustelunavaukseen: "Vastaajilla on kanava auki kuntien suuntaan - tämä kannattaa kunnissa hyödyntää. Tässä on mahdollista luoda myös uutta elinvoimaa kuntiin. "

Asuntotilanne helpommaksi kohtuuhintaisten tonttien avulla

Kyselyn vastaajien mukaan asuntotilanteen kannalta keskeistä ovat kohtuuhintaiset tontit ja niiden rakennettavuus (36% vastaajista) ja uudisrakentaminen (28% vastaajista). Viidesosa vastaajista näki myös täydennysrakentamisen helpottamisen auttavan asuntotilannetta. Sen sijaan esimerkiksi kiinteistöjen purkamisen helpottamista ei pidetty tärkeänä tekijänä. Vain kymmenesosa vastaajista näki, ettei heidän kunnassaan tarvita lisää asuntoja.

"Asuntotilanteen osalta tilanne vaihtelee varmasti merkittävästi eri puolilla Suomea. Kohtuuhintaisten tonttien ja kaavoituksen merkitys korostuu vastaajien mielipiteissä sekä asuntotilanteen helpottajana että kuntatalouden piristysruiskeena", kommentoi Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.

Liitteet:
Kyselyn tulokset
Video:
Näin kunta vaikuttaa asumiseen ja taloyhtiöihin

Median haastattelupyynnöt:
Suomen Kiinteistöliitto: pääekonomisti Jukka Kero, puh. 050 548 0231, jukka.kero@kiinteistoliitto.fi
Suomen Omakotiliitto: toiminnanjohtaja Kaija Savolainen, puh. 040 514 8784, kaija.savolainen@omakotiliitto.fi

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.