Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi ry:n varsinainen kokous 2021 - ilmoittautuminen / valtakirjat 16.4.2021 viimeistään

28.04.2021 klo 17.00 Etäkokous ja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen toimisto (Kirkkokatu 53, Oulu)

Aika: Keskiviikkona 28.4.2021 klo 17.00
Paikka: TEAMS-etäyhteys ja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen toimisto, Kirkkokatu 53, 90100 Oulu

ILMOITTAUTUMINEN JA VALTAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN ON PÄÄTTYNYT 16.4.2021

Kokous järjestetään noudattaen lakia väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (677/2020).

Viranomaisten suosituksen mukaisesti kehotamme kaikkia osallistumaan etäyhteydellä. Odotamme kaikilta vastuullisuutta ja toivomme, että kokouspaikalle saapuvat vain yhdistyksen työntekijät. Jäsenyhtiön tulee nimetä kokoukseen sellainen edustaja, jolla on valmiudet osallistua kokoukseen.

 

  • Kaikilta osallistujilta vaaditaan ilmoittautuminen ennakkoon.
  • Ilmoittautumiset ja mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa viimeistään 16.4.2021
  • Jälki-ilmoittautuneita ei oteta kokoukseen.
  • Kokouspaikalla noudatetaan voimassa olevia viranomaisten määräyksiä ja ohjeita.
  • Maskin käyttö on pakollista.
  • Tarjoiluja ei järjestetä.
  • Kokouspaikka voidaan vaihtaa ja osallistujat sijoittaa tarvittaessa eri paikkoihin.
  • Etäyhteydellä osallistuville lähetetään ohjeet ja tarjotaan mahdollisuus harjoitella etäyhteyden käyttöä.
  • Äänestykset kokouksessa suoritetaan avoimina tai käyttäen sähköistä äänestysjärjestelmää. Tämän vuoksi osallistujilla pitää olla kokouksen aikana käytössään sähköposti ja verkkoyhteys.
  • Kokousasiakirjat löytyvät Kiinteistöliiton jäsensivuilta kohdasta Tilaisuuksien aineistot -> Varsinainen yhdistyksen kokous 2021. Kokousasiakirjat lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla.


EDUSTAMINEN KOKOUKSESSA JA VALTAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN

Jäsenen ollessa asunto-osakeyhtiö, kiinteistöosakeyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys, säätiö taikka muu yhteisö, jäsenen äänioikeutta käyttää jäsenen hallituksen puheenjohtaja tai jäsenen hallituksen kyseiseen yhdistyksen kokoukseen kirjallisesti valtuuttama edustaja. Voit tulostaa jäsensivuiltamme valtakirjapohjan. Äänioikeuden edellytyksenä on, että kaikki ennen kokousta erääntyneet jäsenmaksut on maksettu ennen yhdistyksen kokousta.


ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
4. Todetaan kokouksen osanottajat
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
7. Esitetään tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä vuosikertomus vuodelta 2020
8. Päätetään vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistamisesta
9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
10. Vahvistetaan jäsenmaksut ja niiden alennukset vuodelle 2022
11. Vahvistetaan vuoden 2021 talousarvio
12. Vahvistetaan vuoden 2021 toimintasuunnitelma
13. Määrätään yhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien, hallituksen jäsenten, ja tilintarkastajien sekä valiokuntien jäsenten palkkiot
14. Määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä
15. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan (erovuorossa Ari Puolimatka, Veikko Roininen, Hannu Suomalainen, Pasi Orava, Pekka Punkeri ja Kalle Pyrhönen)
16. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
17. Sääntömuutos pykälään 11, sekä pykälän 20 lisäys sääntöihin
18. Kokouksen päättäminen


HallitusHaku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.