Rakennuksen kuntosovellus Raku avuksi taloyhtiöille ja isännöitsijöille

Raku on taloyhtiöille suunnattu verkkosovellus, jolla voidaan laatia asunto-osakeyhtiölain mukainen kunnossapitotarveselvitys sekä myös asuinkiinteistön kunnossapitosuunnitelma.

Raku on Kiinteistöliiton jäsentalojen käytettävissä maksutta jäsensivuilta kohdasta Laskurit ja sovellukset.

Sovellus koostuu neljästä kokonaisuudesta, joita ovat kiinteistön perustiedot, teknisen kunnon arviointi, kunnossapitotarveselvitys ja kunnossapitosuunnitelma.

Taloyhtiön teknisen kunnon arviointi on jaettu kolmeen osaan, joita ovat rakennustekniikka, talotekniikka sekä sähkö- ja tietotekniset järjestelmät. Sovellus laskee valittujen rakennusosien ja järjestelmien teoreettisen jäljellä olevan käyttöiän pääosin Rakennustietosäätiön ohjekortin perusteella.

Rakennusosien ja teknisten järjestelmien jäljellä oleva käyttöikä ilmastaan liikennevalojen avulla. Jos teoreettista käyttöikää on jäljellä yli 10 vuotta, niin sovellus antaa sille vihreän liikennevalon. Keltainen liikennevalo osoittaa, että teoreettista käyttöikää on jäljellä 5-10 vuotta ja punainen liikennevalo, että teoreettista käyttöikää on jäljellä alle 5 vuotta.

Sovelluksen ehdottamien liikennevalojen värejä voidaan muuttaa kuntoarvioiden, kuntotutkimusten tai muiden selvitysten perusteella. Näiden tietojen pohjalta asunto-osakeyhtiön hallitus tekee esityksen lakisääteisen kunnossapitotarveselvityksen ja asuinkiinteistön kunnossapitosuunnitelman sisällöksi. Kunnossapitosuunnitelmasta nähdään ehdotettujen toimenpiteiden lisäksi myös niiden vaikutus yhtiövastikkeeseen seuraavan kymmenen vuoden aikajänteellä.

Rakennuksen kuntosovellus helpottaa taloyhtiön hallituksen velvollisuuksien hoitamista kiinteistönpidon järjestämisessä.

Rakua on päivitetty ja lisätty uusia ominaisuuksia 15.1.2024

Teknisen kunnon arviontiin on tuotu omana osana erilaiset tarkastukset ja tutkimukset, joita on myös aiheellista suorittaa määräajoin.

Teknisen kunnon arvioinnin yhteydessä eri rakennusosille voidaan nyt laatia toimenpiteet kustannusarvioineen. Eri rakennusosille on valmiiksi tehty yleisimmin toistuvia toimenpiteitä. Lisäksi on mahdollista tehdä oma yksilöity toimenpide.

Rakennusosille ja toimenpiteille on lisätty ohjeita ko. kohteeseen liittyen. Näitä ohjeita ja muuta sisältöä tullaan vielä lisäämään käyttökokemuksien karttuessa.

Rahoitussuunnitelma on eriytetty kunnossapitosuunnitelmasta. Nyt kunnossapito-suunnitelma on muotoilultaan lähellä asiantuntijoiden laatimaa kuntoarviotaraporttia.

PDF-tulosteeseen on lisätty valintamahdollisuus mitä halutaan tulostaa, kaikki tiedot, vaiko esim. pelkkä kunnossapitotarveselvitys yhtiökokouskutsuun liitettäväksi.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.