Tutkimusten julkistamisajankohdat

Kiinteistöliiton tutkimus- ja kehityspalveluyksikkö kerää sekä analysoi asumiseen ja kiinteistönpitoon liittyvää tietoa, jota jalostamme jäsentaloyhtiöiden, median sekä edunvalvonnan tarpeisiin. 

Korjausrakentamisbarometri

Julkaisun aikataulu: Kaksi kertaa vuodessa, marraskuu ja toukokuu

Sisältö: Barometrista ilmenevät asunto-osakeyhtiöiden korjausrakentamisen kustannukset ja hyvän kiinteistönpitotavan taso.

Talousarvio-ohje ja sen päivitys (vaatii kirjautumisen jäsensivuille)

Julkaisun aikataulu: Ohje julkaistaan lokakuussa, ja sitä päivitetään tammikuussa

Sisältö: Talousarvio-ohje julkistetaan vuosittain taloyhtiön seuraavan vuoden budjetin laadinnan tueksi.

Indeksitalo-vertailu

Julkaisun aikataulu: Kerran vuodessa, syys-lokakuu

Sisältö: Kiinteistöliiton selvityksessä verrataan vuosittain samanlaisen ns. indeksitalon kustannuksia 51 maamme kaupungissa käyttäen syyskuussa voimassa olevia maksuperusteita. Kuntakohtaiset erot ovat hurjia.

Asumismenot-selvitys

Julkaisun aikataulu: Kerran vuodessa, elokuu

Sisältö: Tutkimuksessa selvitetään, kuinka paljon suomalaisten kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista menee asumiseen.

Haku