Suomen Kiinteistöliiton merkit

Suomen Kiinteistöliitto myöntää tunnustuksena ja sen jäsenyhdistykset myöntävät tunnustuksena ansiomerkkejä ja -mitaleja sekä kunniamerkkejä ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta toiminnasta tai työstä kiinteistöalalla tämän merkkiohjesäännön mukaan.

Merkkejä tai mitaleita myönnetään tunnustuksena niille henkilöille, jotka ovat erityisen aktiivisesti, ansiokkaasti ja pitkään osallistuneet kiinteistöalan järjestötoimintaan tai muuhun kiinteistöalan toimintaan.

 Nykyiset merkkiohjesäännöt on hyväksytty liiton hallituksen kokouksessa marraskuussa 2017.

1) Ansiomerkit ja –mitalit

Ansiomerkkejä ja mitaleita on kaksi ryhmää:

 1. Kiinteistöliiton jäsenyhdistyksien myöntämät ansiomerkit ja
 2. Suomen Kiinteistöliiton myöntämät ansio- ja kunniamerkitmerkit sekä mitalit.

Jäsenyhdistyksien myöntämiä ansiomerkkejä on kolme luokkaa, jotka ovat alimmasta ylimpään: Kiinteistöyhdistyksen ansiomerkki, Kiinteistöyhdistyksen kultainen ansiomerkki ja Kiinteistöyhdistyksen ansiomerkki briljantin kera.

Kiinteistöliiton myöntämiä ansiomerkkejä on kolme luokkaa, jotka ovat alimmasta ylimpään: Kiinteistöliiton ansiomerkki, Kiinteistöliiton kultainen ansiomerkki ja Kiinteistöliiton kultainen ansiomerkki briljantin kera.

Kiinteistöliiton ansiomitaleja ovat Pronssinen Kiinteistömitali ja Hopeinen Kiinteistömitali.

 

2) Jäsenyhdistyksien myöntämien ansiomerkkien vaatimukset

a. Jäsenyhdistyksenansiomerkki (hopeinen)

 1. Jäsenyhdistyksien ansiomerkki myönnetään tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta yhdistyksen tai sen osakkuusyhteisöjen hyväksi.
 2. Saajalta edellytetään säännöllistä osallistumista yhdistyksen tai sen osakkuusyhteisön toimintaan luottamustehtävissä tai toimihenkilönä vähintään 5 vuotta.

b. Jäsenyhdistyksen kultainen ansiomerkki (hopeinen, kullattu)

 1. Jäsenyhdistyksen kultainen ansiomerkki myönnetään tunnustukseksi pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta yhdistyksen tai osakkuusyhteisöjen tehtävissä.
 2. Edellytyksenä on, että henkilölle on aikaisemmin myönnetty jäsenyhdistyksen ansiomerkki ja että sen myöntämisestä on kulunut vähintään 5 vuotta.
 3. Kohdasta 2 poiketen jäsenyhdistyksen kultainen ansiomerkki voidaan kuitenkin myöntää henkilölle, jonka voidaan katsoa omaavan erityisiä ansioita yhdistyksen toiminnassa tai hän on muuten ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista.

c. Jäsenyhdistyksen kultainen ansiomerkki briljantin kera (hopeinen, kullattu, istutettu briljantti)

 1. Jäsenyhdistyksen kultainen ansiomerkki briljantin kera myönnetään vain poikkeuksellisen ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta toiminnasta yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi yhdistyksen johtavissa luottamustehtävissä.
 2. Edellytyksenä on, että henkilölle on aikaisemmin myönnetty jäsenyhdistyksen kultainen ansiomerkki ja että sen myöntämisestä on kulunut vähintään 5 vuotta.
 3. Kohdasta 2 poiketen jäsenyhdistyksen kultainen ansiomerkki briljantin kera voidaan kuitenkin myöntää henkilölle, jonka voidaan katsoa omaavan erityisiä ansioita yhdistyksen toiminnassa tai hän on muuten ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista.

 

3) Kiinteistöliiton myöntämien ansiomerkkien ja ansiomitalien vaatimukset

a. Kiinteistöliiton ansiomerkki (hopeinen)

 1. Kiinteistöliiton ansiomerkki myönnetään tunnustukseksi ansiokkaasta työstä liiton sen osakkuusyhteisöjen hyväksi.
 2. Saajalta edellytetään säännöllistä osallistumista toimintaan liiton tai sen osakkuusyhteisön luottamustehtävissä tai toimihenkilönä vähintään 5 vuotta.

b. Kiinteistöliiton kultainen ansiomerkki (hopeinen, kullattu)

 1. Kiinteistöliiton kultainen ansiomerkki myönnetään tunnustukseksi pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta valtakunnallisesta työstä liiton tai sen valtakunnallisten osakkuusyhteisöjen tehtävissä.
 2. Edellytyksenä on, että henkilölle on aikaisemmin myönnetty Kiinteistöliiton ansiomerkki ja että sen myöntämisestä on kulunut vähintään 5 vuotta.
 3. Kohdasta 2 poiketen Kiinteistöliiton kultainen ansiomerkki voidaan kuitenkin myöntää henkilölle, myös ulkomaalaiselle, jonka voidaan katsoa omaavan erityisiä ansioita kiinteistöalalla.

c. Kiinteistöliiton kultainen ansiomerkki briljantin kera (hopeinen, kullattu, istutettu briljantti)

 1. Kiinteistöliiton kultainen ansiomerkki briljantin kera myönnetään vain poikkeuksellisen ansiokkaasta toiminnasta liiton tarkoitusperien hyväksi liiton valtakunnallisissa luottamustehtävissä.
 2. Edellytyksenä on, että henkilölle on aikaisemmin myönnetty Kiinteistöliiton kultainen ansiomerkki ja että sen myöntämisestä on kulunut vähintään 5 vuotta.

d. Pronssinen Kiinteistömitali (200 kpl, joista 50 numeroituja)

 1. Pronssinen Kiinteistömitali voidaan luovuttaa henkilölle tai yhteisölle, joka on ansiokkaasti edesauttanut tai tukenut liiton, liiton valtakunnallisen osakkuusyhtiön tai liiton jäsenjärjestön tarkoitusperien saavuttamista.
 2. Pronssinen Kiinteistömitali luovutetaan henkilölle, joka kutsutaan Suomen Kiinteistöliiton kunniajäseneksi.
 3. Pronssinen Kiinteistömitali voidaan luovuttaa muistoksi Suomen Kiinteistöliiton vierailusta tai tapahtumasta.
 4. Mitalin maksaa anoja.

 e. Hopeinen Kiinteistömitali (10 kpl)

 1. Hopeinen Kiinteistömitali voidaan luovuttaa henkilölle tai yhteisölle merkittävästä kiinteistöteosta tai ansiokkaasta toiminnasta Suomen Kiinteistöliiton tai kiinteistöalan tavoitteiden edistämiseksi tai tukemiseksi.
 2. Hopeinen Kiinteistömitali luovutetaan henkilölle, joka kutsutaan Suomen Kiinteistöliiton kunniapuheenjohtajaksi.
 3. Mitalin maksaa anoja.

 

4) Ansiomerkkien ja -mitalien myöntäminen

Kiinteistöyhdistyksen ansiomerkkiä voivat hakea yhdistyksen jäsenet ja yhdistyksen osakkuusyhtiöt. Yhdistyksen hallitus ja hallituksen työvaliokunta voivat tehdä aloitteen ansiomerkin.

Ansiomerkkiä anotaan sitä varten tehdyllä lomakkeella. Lomake lähetetään täytettynä yhdistyksen toimistolle.

Ansiomerkit myöntää yhdistyksen hallitus, ellei yhdistyksen säännöissä toisin määrätä.

Kuhunkin merkkiin liitetään kunniakirja. Merkit myönnetään pääsääntöisesti järjestyksessä alimmasta ylimpään.

Kiinteistöliiton ansiomerkkiä ja mitalia voivat hakea Kiinteistöliiton jäsenyhdistykset ja valtakunnalliset osakkuusyhtiöt. Liiton hallitus ja hallituksen työvaliokunta voivat tehdä aloitteen ansiomerkin tai mitalin myöntämisestä.

Ansiomerkkiä anotaan sitä varten tehdyllä lomakkeella. Lomake lähetetään täytettynä liiton toimistolle.

Ansiomerkit, Hopeiset Kiinteistömitalit ja numeroidut Pronssiset Kiinteistömitalit myöntää Suomen Kiinteistöliiton hallitus työvaliokunnan esityksestä.

Kuhunkin merkkiin liitetään kunniakirja. Merkit myönnetään pääsääntöisesti järjestyksessä alimmasta ylimpään.

 

5) Kunniamerkit

Kiinteistöliiton kunniamerkki on tunnustus kiinteistöalan pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä.

Merkit alimmasta ylimpään ovat Pronssinen kunniamerkki, Hopeinen kunniamerkki ja Kultainen kunniamerkki.

 

6) Kunniamerkkivaatimukset

a. Pronssinen kunniamerkki

Vähintään 10 vuoden työskentely tai toiminta kiinteistöalalla.

b. Hopeinen kunniamerkki

Vähintään 20 vuoden työskentely tai toiminta kiinteistöalalla

c. Kultainen kunniamerkki

Vähintään 30 vuoden työskentely tai toiminta kiinteistöalalla.

 

7) Kunniamerkkien anominen

Kunniamerkkejä voivat hakea kiinteistöalan toimijat.

Kukin kunniamerkki anotaan omalla lomakkeellaan. Lomake palautetaan täytettynä Kiinteistöliitolle.

Kunniamerkit myöntää Suomen Kiinteistöliiton kunniamerkkilautakunta.

Kuhunkin kunniamerkkiin liittyy Suomen Kiinteistöliiton kunniamerkkilautakunnan kunniakirja, jonka liiton puheenjohtaja ja toimitusjohtaja allekirjoittavat.

Kunniamerkistä peritään maksu, jonka maksaa merkin anoja.

 

8) Merkkien käyttö

Ansio- ja kunniamerkkejä voidaan käyttää kaikissa kiinteistöalan järjestöjen tilaisuuksissa sekä muissa alaan liittyvissä merkittävissä tapahtumissa.

Merkki kiinnitetään rintaan vasemmalle puolelle.

 

9) Merkkiarkisto

Jäsenyhdistyksen toimisto pitää luetteloa yhdistyksen myöntämistä ansiomerkeistä. Liiton toimisto pitää luetteloa liiton myöntämistä ansiomerkeistä, mitaleista ja kunniamerkeistä.

Tämä merkkiohjesääntö on vahvistettu Suomen Kiinteistöliitto ry:n hallituksen kokouksessa 14.11.2017.

 

 

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.