Varmista vakuutusturva korjaushankkeessa

24.5.2017

Vahinkoja voi sattua myös ammattilaisille, vaikka pyritään toimimaan huolellisesti. Korjaushankkeen suunnittelu ja valvonta eivät ole tässä suhteessa poikkeus. Suunnitteluvirhe tai huolimattomuus laadittujen suunnitelmien tarkistamisessa tai rakennustöiden valvonnassa voivat aiheuttaa suuria taloudellisia menetyksiä. Osapuolet voivat suojautua vahinkoriskeiltä ennaltaehkäisemällä vahinkoja, oikealla sopimustekniikalla ja vakuutusturvalla.

Parasta vahinkojen ennaltaehkäisyä on se, että taloyhtiö käyttää korjausurakan suunnittelussa, laadittujen suunnitelmien hyväksymisessä, projektinjohtotehtävissä ja urakan valvonnassa vain hyväksi havaittuja ja osaavia ammattilaisia.

Rakennusalan konsultit käyttävät tyypillisesti konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoa. Sopimusehdot eivät kuitenkaan tule itsestään sovellettavaksi. Ne ovat osa taloyhtiön ja konsultin välistä sopimusta vain, jos osapuolet ovat nimenomaisesti sitoutuneet niiden soveltamiseen. Toisinaan ongelmaksi on muodostunut se, että taloyhtiö ei ole konsultin kanssa toimeksiannosta sopiessaan ollut riittävästi selvillä siitä, mitä sopimusehdot määräävät vahingonkorvauksesta.

Taloyhtiön on varmistettava, että konsultin vahingonkorvausvastuun enimmäismäärästä on sovittu kirjallisesti ja että enimmäismäärä on riittävän suuri suhteessa kyseisen korjaushankkeen laatuun ja laajuuteen.

Mikäli mahdollisten vahinkojen määrä on niin suuri, että korvausvastuu aiheuttaisi konsultille liiallista rasitusta, konsultti voi suojautua vahinkoriskiltä ottamalla riittävän kattavan vastuuvahinkovakuutuksen. Vastuuvahinkovakuutuksen vahinkomäärän on oltava riittävä kattamaan sopimuksessa määritellyn vahingonkorvausvastuun enimmäismäärän.

Taloyhtiön on varmistettava, että konsultin vakuutusturva on voimassa ja sen ehdot riittävän kattavat. Viisaampaa on vaatia konsultilta kopio vakuutuskirjasta tai vakuutusyhtiön antama vakuutusturvaote. Samalla voidaan tarkistaa vakuutusehtojen sisältö.

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton kehityspäällikkö.

Jari Virta

Jari Virta

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.