Taloyhtiön hallinnon läpinäkyvyys

26.4.2017

Kiinteistönpidon suunnitelmallisuus ja hallinnon toiminnan läpinäkyvyys edistävät keskinäistä luottamusta yhtiössä, mikä taasen vaikuttaa asumisviihtyisyyteen ja yhteisöllisyyteen. Suunnitelmallisuudella ennakoidaan tulevia muutoksia yhtiön toiminnassa, omaisuuden säilymisessä ja asumiskulujen kehityksessä.

Korjausrakentamisbarometrin perusteella on osoitettavissa, ettei hallitusvetoinen toimintamalli takaa parasta mahdollista lopputulosta. Yhtiön asioiden saattaminen raiteilleen voi olla haastava tehtävä, jos kiinteistönpitoa on laiminlyöty pitkään. Helposti käy myös niin, että yhtiöön alkaa muodostua erilaisia omia etuja ajavia ryhmiä jolloin hallinnon toiminta hankaloituu. Tällaisessa tilanteessa hallinto ei pysty takaamaan edes teoriassa kiinteistön arvon säilymistä ja asumiskustannusten ennustettavuutta.

Ensimmäinen askel avoimen, läpinäkyvän ja yhteisöllisen toiminnan edistämiseen on yhteisistä toimintatavoista eli taloyhtiön strategiasta päättäminen. Taloyhtiön osakkailla täytyy olla yhteisesti sovittu näkemys ja tavoite siitä, millaisessa kiinteistössä halutaan asua. Yhteiset toimintatavat ohjaavat ja helpottavat myös hallinnon tehtävien hoitamista. Suunnitelmallisessa ja läpinäkyvässä kiinteistönpidossa kaikki osapuolet tietävät miten ja miksi yhtiössä toimitaan.

Vaihtoehtoisia toimintatapoja

Hallitusvetoisen toimintatavan lisäksi voidaan harkita myös muita toimintatapoja, ellei yhtiöstä löydy halua tai osaamista tehtävien hoitamiseen. Vaihtoehtona voi olla esimerkiksi isännöintivetoinen toimintamalli tai ammattihallitus. Isännöintivetoisessa toimintamallissa isännöinti valmistelee esimerkiksi kiinteistön tekniseen kuntoon liittyvät asiat hallituksen ja lopulta yhtiökokouksen päätettäväksi. Tämän toimintamallin haasteellisuus piilee siinä, ettei kaikilta isännöintiorganisaatioita löydy tämän kaltaista palvelua. Vaihtoehtomallien keskeisin haasteellisuus liittyy kuitenkin niiden maksullisuuteen.

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton kehityspäällikkö.

Jari Virta

Jari Virta

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.