Pienet yhtiöt: Asiat haltuun ja kohti tulevia mahdollisuuksia!

30.11.2017

Kiinteistöliiton Mahdollisuuksien remontti -kiertue on ohittanut puolimatkan krouvin. Jo noin 1200 henkeä on osallistunut seminaareihin. Vuodenvaihteen tauon jälkeen kiertämistä jatketaan.

Pienten yhtiöiden edustajien osuus koulutuksien osallistujista on merkittävä. Pienten rivi- ja erillistaloyhtiöiden haasteet poikkeavat joissain määrin isohkojen kerrostaloyhtiöiden haasteista.

Keräsin tähän muutaman kohdan muistilistan, joka soveltuu eritoten pienten yhtiöiden oloihin.

1) Järjestäytykää kunnolla. Katseen on syytä yltää pitkälle tulevaisuuteen (15 - 20 vuotta). Taloyhtiöiden hallintotapasuositus syksyltä 2016 on hyvä peruskirja järjestäytymisen pohjalle.

2) Keskustelkaa ja päättäkää yhdessä yhtiön keskeiset tavoitteet ja toiminnan periaatteet. Laatikaa samalla asiakirja, joka listaa yhtiönne tahtotilan/strategian tuleville vuosille. Sellainen suuntaviivasto, jonka ymmärtävät sekä osakkaat että yhtiön ulkopuoliset tahot.

3) Päättäkää yhtiönne korjaamisen keskeiset linjat. Tulevaisuuteen katsominen lähtee tähänastisten toimien listaamisesta, ja mahdollisen kuntoarvion teettämisestä. Kunnossapitosuunnitelma ja kunnossapitotarveselvitys valmistuvat tämän työskentelyn tuloksena. Tätä helpottamaan Kiinteistöliitto ja Rakennustietosäätiö julkaisevat keväällä 2018 verkkosovelluksen, joka on jäsenten käytettävissä.

4) Korjausten rahoituksen järjestämistä ja ennakkovarautumisen tarvetta on selvitettävä. Myös vastikevaikutukset käsiteltävä, jotta erilaisten osakkaiden realiteetit pystytään huomioimaan. Pienten yhtiöiden lainansaanti pankeista on suurempia yhtiöitä niukempaa, joten osakkaiden rooli ennakkovarautumisessa on pienissä yhtiöissä korostunutta.

5) Isännöinti ja muut ammattimaiset palvelut on laitettava kuntoon. Hyvän hallinnon oleellisia asioita ovat myös sisäiset kontrollijärjestelmät ja tarkastusfunktiot (toiminnantarkastus, tilintarkastus). Jos ulkopuolisia palveluita ei juuri käytetä, hallinnon on oltava sitä suuremmalla syyllä kunnossa.

6) Hankkikaa yhtiöllenne yhteistyötahoja ja liittolaisia. Naapuriyhtiöiden kanssa voi hyvinkin olla yhteistyömahdollisuuksia. Niistä voi olla arvaamattomasti hyötyä esim. isoissa korjaushankkeissa tai hankittaessa ulkopuolisia palveluita.

Yllä olevan listan avulla pienet yhtiöt voivat keriä kiinni 'takamatkaa', jota niillä voi olla suhteessa suurempiin yhtiöihin. On kuitenkin muistettava, että pienillä yhtiöillä on myös etuja, ketteryyttä, jota isoilla ei välttämättä ole. Menestys ja ensiluokkainen kiinteistönpito eivät kuitenkaan ole yhtiön koosta riippuvaisia. Menestys on ansaittava. Pikavoittoja ei ole.

Mahdollisuuksia remontti -kiertue tarjoaa hyviä eväitä asioiden hanskaamiseen. Käyttäkää hyväksenne!

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton pääekonomisti.

Lue lisää Mahdollisuuksien remontti -kiertueesta

Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus

Jukka Kero

Jukka Kero

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.