Pätevä projektinjohtaja on moniosaaja

31.10.2017

Korjaushanke on taloyhtiölle aina iso haaste. Hankkeen läpivienti on monivaiheinen prosessi, jossa taloyhtiö rakennushankkeeseen ryhtyvänä vastaa sille lakisääteisesti kuuluvista velvoitteista. Näitä ovat esimerkiksi työturvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat toimet, tilaajavastuulain noudattaminen sekä tarvittavan asiantuntemuksen hankkiminen.

Rakentaminen voidaan jakaa karkeasti rakennuttamiseen, rakentamiseen, suunnitteluun sekä hankkeen toteutusta sääteleviin ja tarkasteleviin viranomaisiin. Rakentamisen keskiössä on rakennuttaminen, jonka avulla hanke toteutetaan tilaajan asettamien tavoitteiden ja viranomaisten määräysten mukaisesti.

Taloyhtiöllä itsellään ei useinkaan ole rakennuttamistehtävien suorittamiseen tarvittavaa osaamista. Käytännössä yhtiön hallitus siirtääkin rakennuttajalle eli taloyhtiölle kuuluvat rakennuttamistehtävät rakennuttamisesta vastaavalle projektinjohtajalle. Projektinjohtaja vastaa rakennuttamistehtävien suorittamisesta ja päätösten valmistelusta tilaajalle, joka tekee aina lopulliset päätökset. Vaikka rakennuttamistehtävät siirretään projektinjohtajalle, rakennuttamiseen liittyvät vastuut säilyvät edelleen taloyhtiöllä.

Hankkeen johtaminen on myös siihen liittyvien ihmisten johtamista ja osallistamista. Aktiivinen vuorovaikutus, koordinointi sekä toimiva viestintä korostuvat koko hankkeen ajan. Taloyhtiön hallituksen on varmistettava, että hankkeen osapuolten välinen yhteistyö otetaan rakennuttamisessa huomioon hankkeen eri vaiheissa. Riittävä yhteistyö varmistetaan ottamalla ne osaksi tarjouspyyntöjä ja kirjaamalla ne lopulta laadittaviin sopimuksiin.

Projektinjohtaja hankitaan yleensä hankesuunnitteluvaiheessa. Vaativissa hankkeissa projektinjohtaja hankitaan jo hankesuunnitteluvaiheen alussa. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi asuinkerrostalon lisä- ja täydennysrakentamishankkeet. Yleisimmin projektinjohtaja valitaan kuitenkin vasta hankesuunnitteluvaiheen lopussa tai suunnitteluvaiheen alussa. Hankesuunnittelija kannattaa toisinaan valita niin, että hankesuunnittelijasta tulee myöhemmin hankkeen rakennuttamisesta vastaava projektinjohtaja.

Projektinjohtajan aikaisemmalla kokemuksella on ratkaiseva merkitys hankkeen onnistumisen kannalta. Käytännössä projektinjohtajan auktoriteetti muodostuu kokemukseen pohjautuvista neuvoista, ohjeista ja päätöksistä, sekä monialaisen tietotaidon (know-how) ja kommunikaation hallinnasta, sekä sosiaalisista taidoista. Päteväksi osoitettu projektinjohtaja onkin varsinainen moniosaaja.

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton kehityspäällikkö.

Jari Virta

Jari Virta

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.