KYKI-Indeksi / Osa 1: Mikä ihmeen KYKI?

15.6.2017

Olen muutaman vuoden esitellyt KYKI-indeksiä isännöitsijöiden koulutuksissa ja erinäisissä tilastokatsauksissa. Ensimmäinen huomio on se, ettei tätä hienoa tuotetta tunneta ollenkaan. Jos indeksi tunnetaan, usein näkemys on, ettei KYKI-indeksiä pystyttäisi käyttämään esim. vuokrien viiteindeksinä, koska KYKI on mennyt ylöspäin huomattavan nopeasti 2010-luvulla.

Mikä KYKI sitten on? Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi (KYKI) on Tilastokeskuksen tuote. Se kuvaa kiinteistön ylläpidon hintojen keskimääräistä kehitystä kiinteistönpidon eri tehtävissä, joita ovat mm. hallinto, käyttö ja huolto, ulkoalueiden hoito, siivous, lämmitys, sähkö, vesi ja jätehuolto. Lisäksi seurannassa ovat ns. erilliskustannuksista vakuutukset, maanvuokra sekä kiinteistövero.

KYKI siis kertoo, kuinka paljon kustannukset ovat nousseet perusajankohdasta, kun ylläpidon kuluerien menekit pidetään vakioisina (esim. lämmitystarpeen vaihtelut eivät vaikuta indeksin kehitykseen, koska raportoidaan kvartaaleittain vain hintoja). KYKI jaotellaan julkaisussa rakennustyypeittäin, kiinteistön ylläpidon kustannuslajien ja tehtäväluokituksen mukaisesti.

Indeksiä käytetään kiinteistön hoidon kustannustason kehittymisen seurantaan. Indeksiä voidaan hyödyntää ylläpitokustannusten vertailutietoina ja tuottavuustarkasteluissa. Indeksin avulla voidaan myös muuntaa tietyn ajankohdan kokonaiskustannustasoa, yksittäisen kustannuserän tai tietyn rakennustyypin kustannustasoa indeksien laskenta -ajankohtien välillä.

Tutustu KYKI-Indeksiin tarkemmin

Blogin kakkososassa kuvaan tarkemmin KYKIä osana kiinteistötaloutta ja -johtamista.

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton pääekonomisti.

Jukka Kero

Jukka Kero

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.