Kunnastasi Suomen energiaviisain?

22.3.2017

Useimmiten energia- ja vesikustannukset haukkaavat 20-30 prosentin siivun kuntalaisten asumiskuluista. Asunto-osakeyhtiöiden merkitys olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisessa on huomattava. Kustannustehokas energiatehokkuuden parantaminen tapahtuu suunnitelmallisen kiinteistönpidon kautta.

Kuntien on tärkeää näyttää esimerkkiä suunnitelmallisessa ja energiatehokkaassa kiinteistönpidossa. Perusasioista huolehtiminen, tilojen tehokas käyttö ja energiahukan häätö ovat jokaisen veronmaksajan etu. Hukkaa ei kuitenkaan saa häätää tilojen käyttäjien viihtyvyyden ja terveyden kustannuksella - esimerkiksi pysäyttämällä ilmanvaihto. Rakennuksen, jota ei voida käyttää, energiatehokkuus on pyöreä nolla.

Uusiutuvan energian hyödyntämisen tulisi olla mahdollisimman helppoa erityisesti lupakäytäntöjen osalta. Selkeillä pelisäännöillä mahdollistetaan sujuvat päätökset uusiutuvan energian hyödyntämisestä.

Lisä- ja täydennysrakentamisella on mahdollista rahoittaa olemassa olevien rakennusten korjaamista nykyistä energiatehokkaammiksi. Näin ollen kaavoituksen, autopaikkavaatimusten ja maankäyttömaksujen tuomia esteitä tulisi poistaa. Lisä- ja täydennysrakentaminen mahdollistaa myös nykyisen infrastruktuurin tehokkaan hyödyntämisen, joka on myös ympäristön kannalta hyvä asia.

Viisi keinoa kohti energiaviisautta

  1. Kehitetään yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa neuvontaa ja koulutusta hyödyntäen avointa dataa ja karttapalveluja.
  2. Päivitetään rakennusjärjestykset vastaamaan nykypäivän ratkaisuja ja energia- ja ilmastotavoitteita.
  3. Poistetaan lisä- ja täydennysrakentamisen esteitä, muun muassa kaavoituksen, autopaikkojen ja maankäyttömaksujen osalta.
  4. Huolehditaan kunnallisten energiayhtiöiden kilpailukyvystä pitämällä tuottovaatimukset kohtuullisina.
  5. Huolehditaan kokonaisvaltaisesta ja pitkäjänteisestä kunnan kiinteistöstrategiasta ja sen jalkauttamisesta.


Kirjoittaja on Kiinteistöliiton johtava asiantuntija (energia ja ilmasto).

Petri Pylsy

Petri Pylsy

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.