Kiinteistöveroon isoja uudistuksia - Uusi malli käyttöön 2020?

12.4.2017

Valtiovarainministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö, Kuntaliitto, Verohallinto ja Maanmittauslaitos ovat uudistamassa verotusarvojen laskentaa kiinteistöverotuksessa. Uudessa järjestelmässä kiinteistövero määräytyy ns. yhtenäisten hintojen alueilta, jotka perustuvat toteutuneisiin kiinteistöjen tai asuntojen kauppahintoihin. Asiassa on tehty perusteellinen pohjaselvitys.

Mitä uudistuksista seuraisi?

Muutoksen yhteydessä nykyiset verotusarvot voivat muuttua merkittävästi, ja keskimääräisten verotusarvojen arvioidaan nousevan tuntuvasti nykyisestään.

Uusi järjestelmä tulisi olla valmis vuodesta 2020 lähtien. Tarkoituksena on lisätä järjestelmän avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä yhtenäistää kiinteistöjen verotusarvot. Uudessa mallissa kiinteistöverotuksen tiedot olisivat avoimesti nähtävissä ja todennettavissa.

Selvityksen perusteella voidaan olettaa, että keskimääräinen verotusarvo nousee, ja sen takia kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälejä joudutaan laskemaan muutoshetkellä, jotta uudistus ei nosta kiinteistöveron tasoa muutoshetkellä.

Huolellinen ja avoin valmistelu estämään kohtuuttomat korotukset

Vaikka on korostettu, ettei muutoksen yhteydessä ole tarkoitus nostaa kiinteistöveron tasoa, maksajien on syytä olla hereillä. Ajan myötä kuitenkin entisestään voi tulla paineita nostaa uudelleen veroprosentteja. Kun verotusarvot ovat siinä kohtaa nykyistä korkeammat, eurot virtaavat nykyistä vuolaammin.

Kiinteistövero on Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton tuoreen kyselyn mukaan epäsuosittu keino kuntatalouden tasapainotuksessa. Tämä ymmärretään useilla poliittisilla tahoilla. Mitä huolellisemmin kehityshankkeen pohjatyöt tehdään ja ns. vaaran paikat tunnistetaan etukäteen sitä parempi kaikkien osapuolten kannalta.

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton pääekonomisti.

Jukka Kero

Jukka Kero

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.