Kiinteistöveron paine entisestään kasvamassa

26.6.2017

Kiinteistöverojärjestelmä on uudistumassa merkittävästi. Valtiovarainministeriö järjesti juhannusviikolla seminaarin maapohjan arvostamismenetelmän kehittämisestä. Vaikka vielä on vaikea arvioida uudistuksen yksityiskohtaisia vaikutuksia, riski kiinteistöveron merkittävästä kiristymisestä on suuri. Verotusarvojen kehittäminen on vain yksi kiinteistöveroon vaikuttava uudistus.

Maanmittauslaitos valmistelee uutta maapohjan arvostamisjärjestelmää. Hankkeessa määritellään uudet hinta-alueet, joista johdetaan kiinteistöjen maapohjien verotusarvot. Maapohjien hinta-alueet muodostetaan hyödyntämällä kauppahinta-, kiinteistö-, maasto- sekä rakennus- ja huoneistorekisteritietoja.

Tarkoituksena on, että kansalaiset voivat tarkastella maanhinta-alueita palvelussa, joka julkaistaan keväällä 2020. Samassa yhteydessä myös rakennusten arvostamisjärjestelmä on tarkoitus uudistaa.

Seminaari nostatti enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Miten esimerkiksi verotusarvojen ajantasaistaminen toteutetaan ilman, ettei kiinteistöverotuksen kokonaiskertymä nykytilanteesta kasva? Jos kuntien kiinteistöveroprosenteille määritellään haarukat, alarajojen laskeminen ei kiinteistöveron tasoa kevennä, ellei kunta toteuta veroprosentin laskua.

Esiselvitysten perusteella voi arvioida, että kiinteistökohtaisesti verotusarvojen muutokset voivat olla merkittäviä. Muutos on sitä suurempi mitä enemmän nykyinen markkina-arvo poikkeaa verotusarvosta. Nykyiset markkina-arvot voivat tontin kohdalla olla jopa moninkertaisia nykyisiin verotusarvoihin nähden.

Suunnitellut uudistukset vaikuttaisivat kiinteistöveron kohdentumiseen merkittävästi: osa maksaisi selvästi nykyistä enemmän, osa jopa hieman vähemmän. Mutta tässä vaiheessa kaikki ovat spekulatiivisten arvioiden varassa.

Kiinteistövero muutenkin polttopisteessä

Sote- ja maakuntauudistuksen yhteyteen on vireillä kielto nostaa 2020-tienoilla kunnallisveroprosentteja. Tämä nostaa riskiä kiinteistöveron ja kuntakohtaisten maksujen nousulle entisestään. Kiinteistöveroa ja sen maksajaa kohtaan on ladattu niin isot odotukset, että herätyskelloa on alettava soittaa nykyistä voimakkaammin.

Kiinteistövero on monella tavalla hyvä vero kunnille, mutta pilvilinnoja sillä ei voida rakentaa. Lavea veropohja ja kohtuulliset veroasteet sen sijaan lisäisivät myös tämän veron hyväksyttävyyttä.

Kiinteistöveron korotukset lisäävät painetta vastikkeisiin, vuokriin ja asumisen tukiin

Asunto-osakeyhtiöiden vastikkeilla kustannettavista hoitokuluista miltei 30 prosenttia on jo nykyisellään erilaisia veroja. Kiinteistöveron jatkuva korottaminen lisää entisestään painetta vastikkeisiin, vuokriin ja asumisen tukiin.

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton pääekonomisti.

Jukka Kero

Jukka Kero

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.