Osoitteenmuutos Plaza
Etusivu Jäseneksi Taloyhtiöille Vuokrataloille Vuokranantajille Medialle
Etusivu > Neuvonta ja palvelut > Edunvalvonta

Kiinteistönomistajien etujen puolesta

Kiinteistöliitto palvelee jäseniään vaikuttamalla yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja valvomalla koko kiinteistöalan etuja. Liitto seuraa kiinteistöihin ja asumiseen kohdistuvien verojen ja maksujen kehitystä sekä lainsäädännön toimivuutta valtakunnallisella ja paikallisella tasolla. Esimerkiksi kunnallisilla tariffeilla ja päätöksillä on huomattava vaikutus asumisen ja kiinteistönpidon kustannuksiin.

Edunvalvonnan kärki

Vuonna 2015 edunvalvonnan kärki kohdistuu tulevien eduskuntavaalien jälkeen sovittamaan hallitusohjelmaan. Liitto vaikuttaa erityisesti hallitusohjelman asumista, maapolitiikkaa ja rakentamista koskeviin linjauksiin.

Ajankohtaisia edunvalvontakysymyksiä ovat kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen, kiinteistöverotuksen toimivuus ja ennakoitavuus, maankäyttö- ja rakennuslain vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja kaavoituksen toimivuuteen sekä monipuolisen ja toimivan asuntomarkkinan varmistaminen.

Liiton tavoitteena on, että hallitusohjelman asuntopoliittiseksi tavoitteeksi kirjataan toimivat asuntomarkkinat, mikä edellyttää riittävää asuntotuotantoa sekä vuokra-asuntotuotannon säilyttämistä ja lisärakentamista.

Kansainvälinen edunvalvonta

Asunto- ja kiinteistöalan kansainvälisen edunvalvonnan merkitys on korostunut Euroopan unionin toiminnan ja säädöksien ulottuessa yhä enemmän kiinteistöalalle. Kiinteistöliitto on Euroopan Kiinteistöfederaation (European Property Federation, EPF) jäsen ja osallistuu aktiivisesti sen toimintaan.

EPF:n työlistalla ovat olleet kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen, rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudistaminen sekä rakennusten vedenkäytön tehokkuutta ja maaperän suojelua koskevan direktiivin valmistelu.

Vahvan eurooppalaisen yhteistyön lisäksi Kiinteistöliitolla on kiinteät yhteydet Pohjoismaiden veljesjärjestöihin. Liitto on mukana myös useissa kansainvälisissä tutkimus- ja kehityshankkeissa.

Taloyhtio.netTaloyhtiosivutKiinteistolehti_logo_pieni_nega.pngKiinkoEuropean Property FederationKiinteistöalan Kustannus OyTalokeskustampuuri_s1.gifKTITilaajavastuu

Hyvä sivuston käyttäjä

Olemme kehittämässä Kiinteistoliitto.fi -sivustoa. Kehittämisen kannalta on olennaista saada hyvä kuva siitä, millaista tietoa sivuilta haetaan ja miksi. Seuraavan kysely täyttämiseen menee noin minuutti. Olemme kiitollisia, jos voisit käyttää ajan auttaaksesi meitä tekemään sivustosta paremmin palvelevan.

Avaamme kyselyn uuteen välilehteen. Voit suorittaa vierailusi loppuun ja vastata kyselyyn sen jälkeen.

Ystävällisin terveisin ja yhteistyöstä kiittäen

Timo Tossavainen
Kiinteistöliiton yhteysjohtaja

Haluatko osallistua kyselyyn?

Kyllä Ei nyt

Avaa